Kiss Róbert t.b kanonok, komáromi esperes-plébános, nagyszombati püspöki helynök Fotó: Kovács Krisztián – Dunamente TDM)

Kiss Róbert komáromi esperesplébánosnak, a Nagyszombati Főegyházmegye püspöki helynökének szentbeszédét sugározzuk, aki napjaink válaszát keresi arra a jézusi kérdésre: Kinek tartják őt az emberek?

Majd meghallgathatják a naszvadi Mécsvirág Irodalmi Kör Mécs László-estjének második részét, amelyet a keresztény magyar költészet egyik képviselője, Mécs László papköltő bemutatásaként kínálunk kedves hallgatóinknak.

Szerkesztő: Ürge Tamás

Adásidő : 2018. 09.16-án vasárnap 7 óra 5 perckor
Ismétlés : 2018. 09. 17-én hétfőn 13 óra 5 perckor