Dániel Erzsébet megnyitja a konferenciát, mellette az előadók: Popély Gyula, Szakály Sándor, Zombori István történészek és Bencze Dávid moderátor

A párkányi székhelyű LIMES – ANAVUM Honismereti Társulás sokrétű munkája keretében tizenhatodik alkalommal szervezte meg azt a regionális történelmi konferenciát, melyet minden évben szeptember első hétvégéjén tart a déli régió kisvárosában, Párkányban. Ezúttal „Hazatérés” címen, az elszakított országrészek 1938-ban történt visszacsatolása kapcsán hallgatták az érdeklődők a neves hazai és anyaországi történészek előadását.

„Nemzetünk történelmi múltja neves történelmi személyiségekben olyan gazdag, hogy van miből merítenünk, tanulnunk, példát vennünk és van mire büszkének lennünk. Erről szólnak nemzeti ünnepeink is. Nem lehet elégszer elmondani, hogy múlt nélkül nem volna jelen, s nem tudnánk építeni a jövőt sem. Az idei esztendő évfordulókban, eseményekben gazdag év. Társulásunk tizenhat évvel ezelőtt felvállalta, hogy amit múltunkról nem tanítottak meg nekünk a tankönyvekből – és valószínűleg ma sem teszik – megpróbáljuk ilyen formában megismertetni az érdeklődőkkel. A mai konferenciánkat egy olyan évforduló emlékére szerveztük, amely egy hihetetlen megrázó találkozás volt az elődeink életében, melyről a mai fiatalság semmit sem, vagy alig valamit tud. Ezért idézzük fel a kort neves történészekkel, visszatekintve a 80 évvel ezelőtti eseményekre” – e szavakkal nyitotta meg a konferenciát Dániel Erzsébet, a társulás elnöke. Majd átadta a szót a rendezvény moderátorának, Bencze Dávidnak, aki a Selye János Egyetem Történelemműhelyének munkatársa, az Eszterházy Károly Egyetem Történettudományi Intézetének doktorandusz hallgatója.

Illésfalvi Péter hadtörténész előadása

Elsőként Popély Gyula történész, a KRE emeritus professzora „Helyzetkép az új csehszlovák–magyar országhatár két oldalán a bécsi döntés után” címmel tartott előadást, melyben nagy perspektívában mutatta be az 1938-ban létrejött határ pozitív és negatív vonulatait, és a falvakban, városokban történt eseményeket.

A Szegedről érkezett Zombori István történész, nyugalmazott múzeumigazgató két történelmi személyiséget állított „Jozef Tiso és Esterházy János kapcsolata” című előadása középpontjába. A két katolikus férfi és történelmi személyiség életútjában párhuzamot keresve és szeges ellentétet találva vázolta más-más érdekeket képviselő munkásságukat, eltérő értékrendjüket, halálukat és emléküket.
Szakály Sándor történész „Horthy Miklós, a kormányzó” című előadásában több megközelítésben mutatta be a kormányzó életútját, s a múlt rendszerben elferdített történelmi tényeket kijavítva vázolta fel a kormányzó szerepét a történelem viharos éveiben.

Babucs Zoltán történész előadás közben

„A Magyar Királyi Honvédség bevonulása a Felvidékre, 1938” című előadásában Illésfalvi Péter hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa, főmuzeológus vetítéssel egybekötött általános képet adott a felvidéki bevonulásról. Őt követte Babucs Zoltán hadtörténész, a Magyar Hírlap szerkesztője,  „A 2-es honvédek Párkányban és a Felvidéken” című előadása. A hadtörténészek előadásából ismertté vált a magyar hadsereg bevonulást követő szervezeti változása, a békehelyőrség, és az új gyalogdandár parancsokságának megalakulása, a 21-24. gyalogezredek és tábori tüzérosztályok felállítása és a határvadászcsapatok megszervezése. Az 1938-as év felejthetetlen és megrázó találkozásait fényképekkel szemléltették.

A közönség sorai

A rendezvény fővédnöke Menyhárt József, az MKP országos elnöke volt, aki egyéb elkötelezettsége miatt nem tudott részt venni a konferencián. Jelen volt Farkas Iván, az MKP országos alelnöke, megyei képviselő, Kantár Éva, a Csemadok Érsekújvári Területi Választmányának elnöke, Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság alapítója, Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere, Prokopp Mária művészettörténész Budapestről, a környező falvak polgármesterei, az MKP párkányi alapszervezetének polgármesterjelöltje, Lukovics Tamás, valamint közéleti személyek és érdeklődők az anyaországból és a Felvidékről egyaránt.

A helyszínen az előadó történészek könyveinek vásárlására is lehetőség nyílt, az előcsarnokban Kvitek Marian magángyűjteményének fotókiállítása volt látható. A rendezvény támogatói: a párkányi CONVERTIS üzem, Farkas Iván megyei képviselő és Retkes János vállalkozó voltak.