Fotó: samorin.sk

Mivel a somorjai önkormányzatnak nem sikerült pályázati úton támogatást szereznie a minisztériumtól – valamilyen okból nem támogatták a reneszánsz épület nyílászáróinak cseréjét –, ezért a város önerőből, költségvetési forrásokból látott hozzá a városháza épülete felújításához.

Orosz Csaba, a város alpolgármestere a samorin.sk portálnak elmondta, hogy elsősorban az ablakok és a felázott földszinti rész külső vakolatának cseréje van tervben, valamint a teljes homlokzat újrafestése is aktuálissá vált. A Magyar Közösség Pártja helyi szervezetének polgármesterjelöltje hozzátette, hogy az ablakcserére vonatkozóan a műemlékvédelmi hivatal nagyon szigorú feltételeket szabott meg, így kizárólag fából készült nyílászárókat szerelhetnek fel, megfelelő vasalással, rézkilincsekkel, melyeket a gyártás során többször ellenőriztek.

A felújítást vélhetően már szeptember folyamán befejezik, s a munkálatok ellenére a városi hivatal változatlan időpontokban várja a látogatókat.

(Fotó: kukkonia.sk)

Somorja e reneszánsz stílusban emelt épületét több alkalommal átépítették. A második emelet Szőnyi Endre műépítész tervei alapján 1928–29-ben készült el, a homlokzaton egy dombormű látható, mely a Somorja címerén is szereplő Szűz Máriát ábrázolja a gyermek Jézussal. A művészi alkotás Rigele Alajos tervei alapján készült.

Az épületnek hajdanán tornya is volt, de az a tetőszerkezettel együtt az 1867-es tűzvészben megsemmisült. Az épület falai között tanácskoztak Csallóköz nemesei, s a 17. és a 18. században néhány alkalommal itt ülésezett Pozsony vármegye választmánya is. A pincében hírhedten nedves, egészségtelen börtön volt, Pozsony vármegye néhány elítéltje ebben a börtönben töltötte le büntetését, a földszint egyik helyiségében pedig a város fogdája volt.

1947-ig a városháza tanácstermében őrizték az 1685 táján készült A somorjai tűzvész című festményt. A 17. századi magyarországi barokk e remekműve a Bécs ellen vonuló török sereg pusztítását örökítette meg. Műfaját tekintve városlátkép. Ma a Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület székházában látható.

(samorin.sk, kukkonia.sk/Felvidék.ma)