Az új Irodalmi Szemle tematikus tanulmányai a pluricentrikus nyelvek sajátosságait és a regionális nyelvhasználat irodalmi művekben való megjelenési formáit vizsgálják.

Németh Zoltán a kortárs magyar irodalomból válogat, Petres Csizmadia Gabriella Száz Pál Fűje sarjad mezőknek című könyvét elemzi, Ladányi István az Új Symposion folyóirat első szerkesztői nemzedékéről ír, Szávai Dorottya pedig az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapokat a többnyelvűség perspektívájában mutatja be.

A lapszámban Juhász Tibortól és Vajna Ádámtól verset, Szászi Zoltántól és Tóth Lászlótól pedig prózát talál az olvasó. Bánki Éva Elsodort idő című könyvéről Polgár Anikó közöl értő kritikát.

A tartalom:

3 Juhász Tibor: A város és alkotói (vers)

4 Vajna Ádám: A szocialista munkaversenyek első napjai; Az angyalok strigulája; Barokk tudósok tartása (versek)

9 Szászi Zoltán: Az én kórtársaim: Új idők, új feladatokkal, avagy egy kis múzsalesen téglarakáskor (próza)

PLURICENTRIZMUS

14 Németh Zoltán: Pluricentrikus nyelv és transzkulturalizmus a kortárs határon túli magyar irodalmakban (tanulmány)

30 Petres Csizmadia Gabriella: „Hijábo beszíll így vagy úgy a embër, akkor is csak a magájjét mongya.” Száz Pál Fűje sarjad mezőknek című műve nyelvhasználatáról (tanulmány)

45 Ladányi István: Az újvidéki Új Symposion folyóirat első szerkesztői nemzedékének policentrikus irodalom- és kultúrafelfogása (tanulmány)

57 Szávai Dorottya: A székely Edward. Gondolatok az első európai komparatisztikai lap, az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok, az Acta Comparationis Litterarum Universarum történetéről a többnyelvűség perspektívájában (tanulmány)

74 Tóth László: Várakozás – versekkel. Széljegyzetek elszelelt napokhoz (próza)

89 Polgár Anikó: Időcsapdák és a múlt felszabdalt csontvázai. Bánki Éva Elsodort idő című kötetéről (kritika)

96 Szerzőink

A lapszámot Matúš Maťátko alkotásai illusztrálják.