A nemzeti összetartozás bizottsága az Esterházy János teremben ülésezett (Fotó: Szinek János/Felvidék.ma)

Kedden délután került sor az Országház Esterházy János nevét viselő üléstermében a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának – mely a törvényhozás nemzetpolitikával foglalkozó önálló állandó bizottsága – soron következő ülésére. Az ülést Pánczél Károly elnök nyitotta meg.

Megnyitó szavai, illetve a napirendi pontok elfogadása után elsőként a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat került megvitatásra, ahol döntés született a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján, s a megjelent összes bizottsági tag támogatta a vitában való részvételt.

Dr. Sándor Tamás és Pánczél Károly (Fotó: Szinek János/Felvidék.ma)

A második napirendi pont a Bethlen Gábor Alap 2017. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámolóról szólt, melyet Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára terjesztett elő. Az államtitkár ismertette a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2017-es törvény szerinti összköltségi forrását, s hozzátette, ez a támogatás az év végére – különböző módosításoknak, átcsoportosításoknak, kormányhatározatnak köszönhetően – jelentősen nőtt. „A nemzetpolitikára összkormányzati szinten több mint 100 milliárd forint jutott a tavalyi évben, s a nemzetpolitika a kormányzati politika sikerágazatává vált” – mondta. A 2018-as forrásokat illetően hozzátette, hogy ez az összeg 34,6 milliárd forint körül mozog.

Potápi Árpád János külön kitért a jelentős beruházásokra is, és elcsatolt országrészenként egy-egy példát ismertetett: Erdély – a Kolozsvári Református Kollégium felújítása, Felvidék – az alsóbodoki Esterházy János Emlékhely kialakítása, Vajdaság – a szabadkai Zsinagóga felújítása, Kárpátalja – a Munkácsi Szent István Líceum építése, Drávaszög – a kopácsi Ifjúsági Központ kialakítása, Muravidék – a szécsiszentlászlói Méhészeti Oktató és Látogatóközpont.

Beszámolójában kiemelten foglalkozott az Államtitkárság tevékenységével, illetve programjaival is: 890 millió forint és 185 sikeres pályázat tette kiemelkedően sikeressé a külhoni magyar családi vállalkozások éve programot. Folytatják a testvértelepülési, a külhoni magyar szakképzés éve, valamint az óvodafejlesztési programjukat is (150 új óvoda, 400 óvoda és bölcsőde felújítása).

Erdélyi Rudolf Zoltán, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója ismertette a jelenlévőkkel a támogatásokat, a pályázati lehetőségeiket, valamint számszerűsítette az odaítélt forrásokat. Bemutatta a magyar kormány támogatásával, a BGA keretein belül létrejött Magyarság Háza küldetését és tevékenységét, s röviden beszámolt az óvodafejlesztési programról is.

Erdélyi Rudolf Zoltán és Potápi Árpád János (Fotó: Szinek János/Felvidék.ma)

A képviselői kérdések után szavazással elfogadták a beszámolót, majd áttértek a harmadik napirendi pontra, mely az aktuális nemzetpolitikai kérdéseket foglalta magába. Az előadó, Potápi Árpád János államtitkár prezentációja elején a magyarok számát boncolgatta – elmondta, hogy a Kárpát-medence legnagyobb népe a magyar, a diaszpórában élő magyarok száma pedig körülbelül 2,5 millió – és hozzátette, hogy a külhonban élő magyarok már második alkalommal szavazhattak az országgyűlési választásokon. Előadásában a nemzetpolitikai intézményrendszer átalakulását és céljait is ismertette – ide sorolandó: az identitástudat erősítése, a családtámogatás, a versenyképesség és a munkaalapú társadalom támogatása, a szülőföldön való boldogulás és megmaradás elősegítése.

Az államtitkár röviden beszámolt a nyári táborokról és a külhoni magyar közösségek részére kiírt pályázati lehetőségekről, programokról is: családpolitikai támogatások (anyasági támogatás, babakötvény), vállalkozásfejlesztési pályázat, szakképzésfejlesztési és óvodafejlesztési program, Petőfi Sándor program, Kőrösi Csoma Sándor program, Kárpát-medencei magyar vállalkozók hálózata.

Gróf Esterházy János emléktáblája az Esterházy terem falán (Fotó: Szinek János/Felvidék.ma)

Előadása végén köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a Minority SafePeck kezdeményezést támogatták. Magyarországról, illetve a Kárpát-medence országaiból összesen 870 000 aláírást sikerült összegyűjteni, összesen pedig 1,13 millió uniós polgár aláírását hitelesítették.