Tamás Edit bemutatja az új könyvet (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Az idén már második kiadványával jelentkezett a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás (BFT). A Lorántffy Zsuzsanna című könyvet dr. Tamás Edit, a sárospataki MNM Rákóczi Múzeuma igazgatója mutatta be Királyhelmecen, a Bodrogközi Magyar Közösségi Házban (BMKH).

A jelenlévőket Pásztor István, a társulás elnöke köszöntötte. Bevezetőjében emlékeztetett, hogy az este betetőzése annak a programsorozatnak, amelyet idén május 17-én kezdtek meg, amikor a Reformáció 500 Emlékév rendezvénysorozat keretében szobrot állítottak Lorántffy Zsuzsannának, ezt követően pedig a nagyasszony életéről és munkásságáról hangzottak el előadások. Ezt a sorozatot zárja a bemutatásra kerülő Lorántffy Zsuzsanna kiadvány, amely felöleli a május 17-én a BMKH-ban elhangzott előadásokat.

Pásztor István köszönti az egybegyűlteket (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

„Ezáltal a bodrogköziek és minden érdeklődő megismerkedhet a neves személyiség életével és munkásságával, aki Királyhelmec és Bodrogköz lelkes támogatója és mecénása volt. Az ő élete példaértékű mindannyiunk számára” – fogalmazott Pásztor.

Királyhelmecen két Lorántffy Zsuzsanna szobor is köszönt minket

Ezt követően Tamás Edit, a sárospataki MNM Rákóczi Múzeumának igazgatója tartott előadást, ahogy fogalmazott a reformáció legnagyobb asszonyáról. „Nagy öröm, hogy Királyhelmecen két Lorántffy Zsuzsanna szobor is köszönt minket, nagyon kedves számomra, hogy itt ilyen hűen ápolják az emlékét” – mondta az előadó.

Tamás Edit prezentációja (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

A most megjelent kötet azonban több a május 17-ei napon elhangzott előadások dokumentálásánál, ugyanis a második részben a témához kapcsolódó tanulmányok is helyet kaptak.

Péter Katalin írása az erdélyi fejedelemasszonyokat mutatja be, köztük Lorántffy Zsuzsanna pályáját. Ugyanakkor Ködöböcz József tanulmányában Sárospatak nagyasszonyaként jelenik meg a fejedelemasszony. Demjén István írása a sokoldalú fejedelemasszonyt domborítja ki, aki a birtokügyeket szilárdan kézben tartotta, így az szépen gyarapodott, s a Rákóczi vagyon kezdett legendássá válni.

A közönség (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

A Lorántffy birtokok között megtalálható Királyhelmec is, amely a nagyasszony döntése alapján került a birtokegyüttesbe.

Détshy Mihály az itt folyó építkezések anyagait gyűjtötte össze és adta közzé. Péter Katalin írása: Milyenek voltak az erdélyi fejedelemasszonyok, viszont emlékeztetett minket, hogy: „Az idősebb Rákóczi György felesége után már nem volt nehéz fejedelemasszonynak lenni. Ő az élet legkülönbözőbb területeire adaptálva eljátszotta ezt a szerepet” – vázolta Tamás.

Lorántffy-címer a királyhelmeci udvarház bejárata fölött (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

A tanulmánysor írásaihoz az előadó is hozzájárult bemutatván a férj, I. Rákóczi György, fiai II. Rákóczi Ferenc és Rákóczi Zsigmond, valamint menye életpályáját. A kötetbe megtalálható még a legkedvesebb vára, Sárospatak mellett Borsi és Munkács rövid leírása, valamint Lorántffy Zsuzsanna fennmaradt relikviáinak válogatása egészíti ki a pályaképet.
Lorántffy Zsuzsanna a nagy uradalmak mellett Királyhelmecről is megemlékezett végrendeletében, évszázadokra gondoskodva sorsáról.

Azóta több mint háromszázötven esztendő eltelt, azonban Királyhelmec nem feledte, emlékezik reá, s példájából erőt merít – zárta a gondolatait az előadó.

Pásztor István köszönetet mond az előadónak (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Lorántffy Zsuzsanna-emlékérmet kapott Nádaskai Gabriella

Ezt követően Pásztor István Lorántffy Zsuzsanna-emlékérmet adományozott Nádaskai Gabriellának a sárospataki MNM Rákóczi Múzeuma munkatársának.

A Rákóczi Baráti Köre és a Lorántffy Zsuzsanna BFT számos kiadványát olvasószerkesztő, technikai szerkesztő, vagy társszerkesztőként gondozta.

„Több esetben a megjelenő kötetek tördelését is ő végezte, melyek nem jelenhettek volna meg az ő kitartó, pontos és igényes, magas színvonalú szakmai munkája nélkül”– ismertette a díjazott munkásságát méltatásában Papp Ferdinánd.

Nádaskai Gabriella átveszi a Lorántffy Zsuzsanna-emlékérmet (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

A tartalmas este végén a Lorántffy Zsuzsanna BFT jóvoltából minden jelenlévő a most megjelent kiadvánnyal és bőséges ismeretanyaggal gazdagodva távozhatott a BMKH-ból.

A kötet megjelenését a Reformáció 500 Emlékbizottság és az Alapítvány a közjóért támogatta.

Minden jelenlévő egy Lorántffy Zsuzsanna kiadvánnyal gazdagodott (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

A Lorántffy Zsuzsanna című könyvet a Bodrogközi Magyar Közösségi Házban (Királyhelmec, Fő utca 787/87) székelő Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás irodájában szerezhetik be az igényes könyvbarátok.

Érdeklődni  a+421905649151 telefonszámon, vagy e-mailben spoloklora@centrum.sk címen lehet.