A fotón balról Bíró Sándor, Bozay Krisztián, Boros Károly, Parák László atyák (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

December 13-án az idei polgári évben utoljára, az új egyházi évben pedig először tartottak fatimai imaestet a csallóközi búcsújáró helyen, Dercsikán.

Negyed öttől kezdődött a lelki program, a rózsafüzér-ájtatosságot Bíró Sándor egykori dercsikai lelkiatya, jelenleg nyárasdi és ekecsi plébániai kormányzó vezette. Eközben szentgyónáshoz járulhattak a hívek Boros Károly egyházkarcsai és nyékvárkonyi plébániai kormányzóhoz.

A szentmise ötkor kezdődött, főcelebránsa Bozay Krisztián, Alistál plébániai kormányzója volt. Szentbeszédében a Mária-tiszteletről beszélt, hogy igyekezzünk minél közelebb kerülni Máriához, vegyünk róla példát, kövessük őt.

Ezenkívül Krisztián atya a litániákból kevésbé ismert két Mária-megszólítást emelte ki: a „tisztaságos Anya” és a „csend anyja” megszólítást.

Amikor Máriára nézünk, akár a szoborra a dercsikai oltár előtt, ő csenddel, hallgatással válaszol. Kérjük a Szűzanya közbenjárását, hogy tőle tanulva tudjunk igaz, példás keresztények lenni életutunkon.

A szentmise végén Parák László bakai esperesplébános, dercsikai plébániai kormányzó megköszönte a lelkiatyáknak a közreműködést, Krisztián atyának a megszívlelendő gondolatokat, továbbá azt is, hogy a hívek hónapról hónapra rendszeresen eljöttek ebben az évben is hódolatukat kifejezni a dercsikai Szűzanyának, hálát adni neki eddigi segítségéért és további közbenjárását kérni.

Már most meghívta a kedves híveket a 2019. január 13-án, vasárnap este öt órától megrendezésre kerülő következő szentmisére, melynek főcelebránsa Mészáros Dávid újmisés lesz Dunaszerdahelyről, aki újmisés áldásban részesíti majd a híveket.

A decemberi fatimai imaest hagyományosan a „Szép Íria tündökölt, május volt éppen…” kezdetű énekkel fejeződött be Simon Antal dercsikai kántor közreműködésével.