(Fotó: travskyhlas.sk)

Nagyszombat megye képviselő-testülete december 12-ei ülésén több fontos kérdésben döntött. Idei utolsó ülésén tárgyalta meg és fogadta el a 2019-es év kiegyenlített költségvetését, amelyben a bevételi és kiadási oldalon is hozzávetőleg 175 millió eurós összeg szerepel.

Ebből a megyei hivatal és a megye által fenntartói hatáskörben működtetett intézmények együttes bérköltsége 68,5 millió euró, vagyis az összkiadások 39,2 százaléka – olvasható Berényi Józsefnek, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat alelnökének sajtóközleményében.

Emelkedik a megyei kispályázatok forrása

Tovább emelkedett az úgynevezett „megyei kispályázatokra” szánt anyagi források összege.

A kulturális, sportolási, szociális és egészségügyi célokra az önkormányzatok által megpályázható támogatások összege 570 ezerről 750 ezer euróra emelkedik

– emelte ki az alelnök.

A megyei önkormányzat hozzávetőleg másfél évtizedes történetében példa nélküli újdonság a participatív költségvetési tétel – 250 ezer euró összegben –, amelyet közvetlenül a polgárok és polgári társulások ötletei, javaslatai alapján költ el az önkormányzat. Az összeg felhasználásának pontos módjáról az új költségvetési év kezdetén adnak tájékoztatást.

Nagyszombat megye tőkeberuházásainak 35,5 százaléka kerül a Galántai és Dunaszerdahelyi járásba. A képviselő-testület első kihelyezett ülésén további jelentős beruházásokat fogadtak el, melyek között szerepel a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola kazánházának és uszodájának felújítása, a dunaszerdahelyi sikabonyi városrészben a temető melletti útkereszteződés körforgalommá történő átépítése, továbbá a Nyárasd és Alistál közötti III/1400-as útvonal felújításának második szakasza és Nyárasd belterületén levő szakaszának felújítása is.

Mindezek mellett a Galántai Honismereti Múzeum raktárkapacitásának bővítésére, valamint a  medvei és kosúti idősek otthona szolgáltatóegységeinek bővítésére is sor kerül.