Kép: aktuality.sk

A mai napon több mint 680 ezer diák vehette át a 2018/2019-es tanév első félévének a bizonyítványát. Több mint 57 ezer kisdiák számára ez az első értékelés, amit az alapiskola első évének első féléve után hazavihetnek.

A szóbeli értékelést vagy az előmenetel és a viselkedés érdemjegyekkel való értékelését 2321 általános iskola mintegy 473 900 tanulójának és 837 középiskola 206 800 diákjának adják át az osztályfőnökök.

A diákok értékelése az elért eredmények alapján történik és az előmenetelüket az egyes tantárgyakban a megadott besorolások szerint osztályozzák.

„Az előkészítő és a nulladik évfolyamban, hasonlóképpen, mint az általános iskola elsőtől a negyedik évfolyamáig az értékelés szóban a következő besorolás szerint történik: nagyon jó eredményeket ért el, jó eredményeket ért el, kielégítő eredményeket ért el, nem kielégítő eredményeket ért el”

– jelentette ki az oktatási tárca, hozzáfűzve, a bizonyítványok kivonatának részét képezheti egy szóbeli magyarázat is, amelyben a tanár értékeli a tanuló tudását, képességeit, szokásait és a tanuláshoz való hozzáállását. A szóbeli magyarázatnak a további tanulmányok pozitív motivációjára kell irányulnia. Nem tartalmazhat negatív, elítélő kijelentéseket, hanem mindig konstruktív módon és ösztönzőleg kell hatnia.

A bizonyítvány kivonata nem közokirat, mint maga a bizonyítvány, ezért közönséges irodai papírra is kinyomtatható. A kivonat formáját, követelményeit és az átadás módját az iskola vagy az osztályfőnök szabja meg. Az iskola törvényből eredően köteles az értékelés kivonatát kiadni. „Ezt a változást az oktatási és művelődési törvény 2011-es módosítása eredményezte, célja az iskolák adminisztratív terheinek a csökkentése volt. Az első félév bizonyítványát csak a nagykorú diák vagy törvényes képviselője kérvénye alapján állítják ki, amit aztán vissza kell adni” – fogalmazott az oktatási tárca.

A félévi bizonyítvány átvétele után egynapos félévi szünidő vár a diákokra, ami február 1-jén lesz.

(TASR/Felvidék.ma)