Ft. Szabó József, spirituális, interaktív előadása (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Január utolsó hétvégéjére hívta meg dr. Farkas Zsolt atya, a felvidéki magyar katolikusok szolgálatában álló Pázmaneum Polgári Társulás elnökségi tagja, a Jópásztor Alapítvány elnöke, szőgyéni plébános az akadémia soron következő előadására az akadémia tagjait és az érdeklődőket.

Az új esztendő első előadására sokan érkeztek, nemcsak helyiek, de a közeli és távolabbi régióból egyaránt. Az érsekújvári fiatal házaspár rendszeres látogatója az előadásoknak, a szomszédos Köbölkútról Siekel István atya érkezett, Kéméndről Sztyahula László plébános, Nyékvárkonyról Boros Károly lelkiatya, mindhárman néhány hívő kíséretében.

Dr. Farkas Zsolt, az RMA szervezője (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az előadás címe „Beszélgetés a gonoszról” volt. A bevezetőben Zsolt atya bemutatta azt az irodalmat, ami nem félrevezető kiadványokat sorakoztatott fel, és ismertette a bibliai igékben felmerülő neveket, melyek a kísértőt, a gonoszt jelentik.

Ezt követte a Szent István Televízió Szó van róla műsorában elhangzott „A gonosz munkálkodása világunkban” című beszélgetés levetítése, ahol Bérczessy András és ft. Szabó József, az egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa érintette a témát.

Mindig a Biblia igazságából kell kiindulni, hiszen a gonosz legnagyobb trükkje, hogy elhiteti magáról azt, hogy nem létezik.

„Az ördög, aki kezdettől fogva gyilkos, hazug ( ) és a hazugság atyja Jn. 8,44” – Igét emelte ki magyarázatában az előadó.

Szó volt a sátánizmusról, az ördögűzésről, az okkultizmusról, arról, vajon felismerjük-e azt, mikor távolodunk el az Istentől, milyen helyzetekben közelít felénk a gonosz lélek, mit takar valójában a Halloween, és azokról az életveszélyes webes kihívásokról, internetes játékokról, melyek a gyermekeket és a fiatalokat célozzák meg.

Eszmecsere az előadás szünetében (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az eszmecsere folyamán a hallgatók választ kaptak a felmerülő kérdésekre. A Nyékvárkonyon szolgáló idős erdélyi lelkiatya osztotta meg élettapasztalatait a témával kapcsolatban. Egy nagymama a gyermekekre veszélyes internetes játékról szólt, saját családjának tapasztalatai alapján.

Az előadók tanácsa szerint az ördög elleni védelemben ajánlatos az isteni kegyelem rendjében élni, a Szentírást olvasni és elmélkedni róla, keresztény közösségbe tartozni és gyakorolni a vallást.

Ha valakiben ott él a vágy, hogy Isten közelségében éljen, megtalálja a módját, mert sok eszköz áll a rendelkezésére. „Elengedhetetlen a rendszeres katekézis, melynek fokozatokban kell alkalmazkodnia az életkorhoz és a különböző életállapotokhoz, valamint a kultúra keresztény művelése, mintegy feleletként az örök kérdésekre, amelyek az embert és a mai társadalmat nyugtalanítják” – fogalmazta meg II. János Pál pápa a Christifideles laici 60. pontjában.

Irodalmi kiadványok szemléje (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

XIII. Leó pápa 1884-ben, sugallatra írta meg azt az imádságot, melyet a katolikus hívek imádkoznak a sátán elleni védelemért. II. János Pál pápa, figyelembe véve az imádság fontosságát, ezzel a kéréssel fordult a hívei felé:

„Habár manapság ezt az imát nem mondják el a misék végén, arra kérek mindenkit, ne felejtse el és imádkozza újra, hogy segítséget kapjon a sötétség erői és az e világ szelleme ellen vívott harcban.” [II. János Pál, Regina Caeli, 1994. április 24.]

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.”

Aki a szívesen olvassa a Zsoltárok Könyvét, a Negyedik könyv 91. fejezetében „A mindenható Isten oltalma minden veszedelemben” című vers segít a gonosz elleni védelemben, és nem utolsósorban a rózsafüzér imádkozása, a Szűzanya közbenjárása nyújt lelki menedéket.

Megerősítő hatása van a szentségek felvételének, melyek Krisztustól rendelt látható jelek, és amelyek láthatatlan malasztban részesítik az ember lelkét, megszentelését eszközlik és a megváltás kegyelmeit közvetítik. (Pallas Nagylexikon nyomán).
A szeretetvendégségre a Mária Légió tagjai invitálták a hallgatóságot.

A Regnum Marianum Akadémia következő előadása február 9-én lesz Szőgyénben, a régi községháza épületének előadótermében.