(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

A Világosság református egyházi műsor március 24-én, vasárnap 7.05 kezdettel jelentkezik új műsorával. A műsor fő témái Pál Félix helytartó előtt és az  ipolysági gyülekezet.

Pált Cézáreába szállítják. Anániás főpap a vének közül néhánnyal és egy Tertullusz nevű ügyvéddel panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. Félix meghallgatja Pál védekezését, de amikor kiderül, hogy a holtak feltámadása miatt vádolják őt, akkor berekeszti a kihallgatást, ügyét elnapolja. Néhány nap múlva azonban ismét magához hívatja, hogy a zsidó származású feleségével Druzillával meghallgassa őt.  De megrémül Pál beszédétől, aki az igazságról, az önmegtartóztatásról és a jövendő ítéletről beszélt. Erről szól a következőkben Nagy Zsolt búcsi lelkipásztor.

Az ipolysági reformátusok az 1590-es évektől többször meggyengülve, széthullva, kirekesztve élték túl a megpróbáltatásokat. Az 1900-as évek elején közös templomot építettek az evangélikusokkal. 1906-ban szentelték fel, ami végül az evangélikusok tulajdonába került. A templomot ennek ellenére a reformátusok is használták évtizedeken keresztül, amíg fel nem épült a sajátjuk, gyülekezeti központtá kiteljesedve. A világháborút követően a reformátusokat kitelepítették Ipolyságról, így az egyházközség a hatvanas években megszűnt. Csak harminc év elteltével szerveződött újjá a gyülekezet. A gyülekezet lelkipásztora tizenöt éve Izsmán Jónás, az egyházközség gondnoka Oros Zoltán. Vele beszélgetünk.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya. Ismétlés másnap, hétfőn 13.05 kezdettel.​​​​​​​