(Fotó: Bodzsár Gyula)

Tájainkon a múlt század hatvanas éveiben a falvakban  még sokfelé álltak a falusi, vagy népi építészet stílusjegyeit magukon viselő lakóházak, gazdasági épületek.

A vidéki települések modernizálásával, korszerű családi házak építésével lebontásra, jobb esetben átalakításra kerültek a régi porták. Jártomban-keltemben egy-egy községben tudatosan keresem a népi építészet még fennmaradt alkotásait.

A főútvonalaktól félreeső, alig háromszázra tehető lélekszámú Jelsőcön (Losonci járás) járva akadt meg a szemem a mellékelt fényképen látható, egykor szebb napokat is látott ház gazdagon díszített homlokzatán. Bizonyos jelekből arra lehet következtetni, hogy felújítás alatt áll a családi ház, és reméljük, hogy a homlokzati rész sem marad ki belőle.

Mert megtörténhet az, amit  egy, a népi építészettel foglalkozó tanulmányban olvastam, hogy  szép-szép a népi építészet, de ezek ritka példáit múzeumokba vagy a pusztuló műemlékek közé kell sorolni.