(Fotó: Méhes Csaba)

Bizonyára sokan nézik a Duna TV “Hazajáró” című honismereti és turisztikai műsorát, amelynek stábja a Kárpát-medence minden zegzugát meglátogatja. Eddig csak ennyit tudtunk a műsorról, de azt nem, hogy több mint 70 ember – ispán koordinálja a turisztikai utakat szerte a volt Nagy Magyarország területén.

Ezért nagy érdeklődéssel ültem le Méhes Csabával beszélgetni, hogy megtudjam most ki lehet ispán, minek az ispánja és mi a feladata?  Íme egy 21.századi ispán, aki beszámol a Hazajáró Egylet első ispántalálkozójáról.

Hetven honismereti-turisztikai szakember gyűlt össze a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet 1. Ispántalálkozóján április 12-14. között a Bakonyban található Királyszálláson, a Nagy-Magyarország Parkban.

A találkozón közösen lefektették a Hazajáró Egylet regionális honismereti-turisztikai rendszerének az alapjait. Az egylet fő célja a Kárpát-medence tájainak, természeti és kulturális értékeinek, történelmi emlékeinek a megismertetése, az elszakított területekre történő utazások, túrák szervezése, az ott élő magyarokkal való testvéri, kulturális és gazdasági kapcsolatok erősítése.

A találkozón olyan honismereti vezetők, turisztikai szakemberek voltak jelen, akik a Hazajáró című műsorban is közreműködtek. Képviseltette magát Csíkszék, a Gyimesek, Udvarhelyszék, Szlavónia, Bereg-vidék, Máramaros, Ugocsa, a Vág-Garam-köze, a Dráva mente, Csallóköz, Mátyusföld, Erdélyi-Hegyalja, Hont, Őrvidék, Bányavidék, Küküllő mente, Biharország, Barcaság, Temesköz, Torontál, Nógrád, Gömörország, Hunyad, Muravidék, Erdővidék és Bácska is.

Méhes Csaba, az egyik felvidéki koordinátor (Fotó: Klemen Teréz/Felvidék.ma)

Ők az Egylet olyan önkéntesei, úgynevezett ispánjai, akik a saját régiójukban képviselik az Egyletet és felelnek a turizmus és honismeret fejlesztéséért. Az ispáni feladatok ellátására az Egylet központi segítséget nyújt. Ennek része többek között az ispánok koordinálása, a régiók közötti keresztpromóciós rendszer felépítése, a régiók arculatának a kialakítása és az ispánok számára segédanyagok készítése.

A Hazajáró Egylet a Kárpát-medencét szerves egységként kezeli, s azt a történelmi vármegyék, a történeti földrajz és a néprajzi ismérvek alapján a XXI. század igényeinek megfelelően lehatárolt régiókra osztja.

Ezeket a földrajzilag körülhatárolható régiókat, mint úti célokat egyedi, önálló arculattal jelenítik meg. Minden egyes régiónak megvan az a sajátos szelleme, „genius locija,” ami az egyediségét adja, ami vonzóvá teszi. Ezek kiaknázására minden régióban komplex honismereti-turisztikai programcsomagokat kívánunk kialakítani. Az egylet tagjainak célja, hogy a sokszínű Kárpát-medence egységét felmutassák, a helyben élő közösségekkel való találkozás élményével erősítsék az összetartozás érzését, ami hozzájárul az egész Kárpát-medence fejlődéséhez, erősödéséhez.

A tanácskozáson együttműködési megállapodást kötöttek az Erdélyi Kárpát Egyesülettel, amit az EKE részéről az elnök, Kovács Lehel írt alá.

A találkozón jelen volt a Nemzeti Művelődési Intézet vezérigazgatója, Kárpáti Árpád is, aki az NMI Kárpát-medencei programjairól, a kulturális alapú gazdaságfejlesztésről és az Egylettel való együttműködés lehetőségeiről beszélt, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója, Erdélyi Rudolf Zalán, aki szerint számukra minden olyan program fontos, ami a magyar közösségeket erősíti. A Hazajáró Egylet Kárpát-medencei honismereti programja példaértékű, mert hatékonyan szolgálja a külhoni magyarság anyagi és szellemi gyarapodását, szülőföldön maradását.

A háromnapos összejövetel arra is alkalmat adott, hogy kötetlen keretek között megismerkedhessenek egymással a történelmi Magyarország legkülönbözőbb tájairól érkezett  emberek. A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatta.