Fotó: Dékány Bea

A Pázmaneum Társulás 2005 óta tevékenykedik a magyar nemzet lelki megújulásáért. Az általuk szervezett rendezvények sorában jelentős helyet foglal el a Felvidéki Hitvallók Imakilenced, melynek küldetése a papok és a hívek közös imádkozása a nemzet lelki megújulásáért, a keresztény családokért és papi hivatásokért.

Májusban Komáromban az imanappal kezdődött, majd havonta folytatódik az egyes felvidéki egyházközségekben. Szentháromság vasárnapján Párkányban a Szent Imre-templomban került sor a második találkozóra.

Az imadélutánon magyar nemzetünk megújulásáért, magyar papokért, szerzetesekért, valamint a nemzeti és a keresztény értékek megőrzéséért imádkoztak. A délutáni szertartás elmélkedéssel, imával, litániával és szentségimádással kezdődött, majd az esti órákban került sor a szentmisére, melyet a környékbeli falvakból érkezett lelkiatyák celebráltak.

A szentmise főcelebránsa Borsos József pálos szerzetes atya volt Márianosztráról. Prédikációjában különös hangsúlyt fektetett a keresztény családok összetartására, az ima lelket és hitet erősítő fontosságára, megmaradásunk, lelki békénk alappilléreire. Hangsúlyozottan szólt az elvadult világ fiatalokra gyakorolt veszélyes hatásáról.

Kiemelte a műveltség, a tudás növelésének jelentőségét a magyar nemzet számára, de a sokféle diploma megszerzése mellett – mint mondta – ideje lenne a szeretet diplomájának megszerzésre is törekednie a mai fiatal generációknak. A mi világunkban erre van leginkább szükségünk, mert, „lelki megújulás nélkül semmi másban nem remélhetünk megújulást.”

Fotó: Dékány Bea

Fóthy Zoltán helyi esperes megköszönte a a misét celebráló lelkiatyák közreműködését. Farkas Zsolt esperes pedig a Pázmáneum nevében mondott köszönetet Fóthy Zoltán esperesnek, amiért Párkányban tarthatták a második imakilencedet.

Immár harminc éve, hogy Komáromban Jó Pásztor vasárnapján magyar papokért, püspökért imádkozunk, s ezt folytatjuk minden hónapban az egyházközségekben is. Külön köszönetet mondott a híveknek, akik a környékbeli településekről is eljöttek, hogy imádkozzanak nemzetünk megújulásáért, papjainkért. Felhívta a figyelmet, hogy a következő állomás Nyitrán, a Szent László-templomban lesz júliusban, oda is várják a magyar híveket.

A zsúfolásig megtelt templomban az egyházi szertartás a magyar himnusz eléneklésével ért véget.