Fotó: Dániel Erzsébet és Horváth Ernő

Július közepén a tomboló nyári hőségben enyhet adó nánai kultúrházban lélektől lélekig szállt a szeretet hangja.

Mintegy félszáz ifjú és idősebb ember jött el, hogy Fóthy Zoltán esperessel találkozzon és együtt elmélkedjen fájó magányról, szeretetlenségről, isteni szeretetről, férfi és nő kapcsolatáról, a felebaráti tiszteletről, szeretetről, elfogadásról, a megbocsátásról, és az egymással való kommunikálásról.

A beszélgetést Vajda János Magány című versével indították a szervezők Hajtman Borbálának, a nánai templom kántorának előadásában. Erre kapcsolódva az est házigazdája, Dániel Erzsébet indította el a beszélgetést, s kérte fel Fóthy Zoltán atyát, hogy a témával kapcsolatban fejtse ki gondolatait.

Az atya bevezetőben az előadás legfőbb irányelvét, az isteni szeretet vezérvonalát ismertette, mint az egyedül élők, a betegek, az elhagyatottak, a szerelmesek és házastársak egymás iránti elkötelezettségének alapját.

Mert Isten mindenkit szeret és mindenkit elfogad olyannak, amilyen a sokszínű emberiség.
Nem könnyű, főleg a ma emberének a megbocsátást napi szinten gyakorolni, az egónkat és a materiális előnyöket félretenni – de ha mégis eljutunk Istenbe vetett hitünk által erre a szintre, békésebb és nyugodtabb lelki életet élhetünk.

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat – idézte a bibliai mondást. Ha ezt elérjük, akkor a mai világ embere eljut Istenhez.

Előadás közben (Fotó: Dániel Erzsébet)

A szeretet az elfogadás művészete, ezt is meg kellene tanulnunk – mondta az atya. A férfi és női identitást is elemezve szólt arról, mennyire fontos a házastársaknál egymás elfogadása, megértése, szeretete.

Külön említést tett az idősek, az egyedülállók, a betegek és haldoklók szeretetéről, a róluk való gondoskodás fontosságáról. Túlságosan sok a magára maradt idős ember, akinek a leginkább a szeretet hiányzik.

Az előadás után a helyi egyházközösség ifjú tagjainak tolmácsolásában elhangzott Szent Pál levele, a szeretet himnusza, és egy gyönyörű latin gregorián ének Dorna Mónika helyi tanítónő előadásában.

A bensőséges hangulatú est ünnepi köszöntővel folytatódott. Fóthy Zoltán esperes a közelmúltban ünnepelte kerek születésnapját, s a nánai hívők ezen a délutánon nyilvánították ki iránta érzett szeretetüket, tiszteletüket. A kis ministránsok verssel, virággal, a felnőttek Szent Patriktól kölcsönzött és egy régi magyar áldással kívántak minden jót az ünnepeltnek.

Az est fényét, színvonalát emelte a párkányi Lytle Shymphony kamarazenekar triójának előadása, majd késő estig tartó beszélgetéssel ért véget a kellemes együttlét.