Szent Erzsébet szobra (k.) a Szent Erzsébet- székesegyház északi portáján (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A kassai Szent Erzsébet-székesegyházban számos olyan értékes ereklyét is őriznek, amelyet csak kivételes alkalmakkor állítanak ki, amikor a hívek, zarándokok, látogatók leróhatják előttük kegyeletüket. A kassai dóm már a középkorban híres búcsújáróhely volt, akkor elsősorban a Krisztus vére ereklye iránt volt a legnagyobb az érdeklődés.

„Tulajdonképpen a Krisztus vére relikviának köszönhetően székesegyházunk bizonyos kiváltságokkal is rendelkezik. A hívek még ma is nagyon sokszor éppen emiatt zarándokolnak el ide. A nyilvánosság számára azonban csak az év bizonyos napjain látható” – mondta Tomáš Harbuľák gondnok.

Az eredeti, közel egyméteres aranyból készült tartó, amelyben az ereklye volt, a 17. században eltűnt. A mostani szentségtartó a 18. században készült Szilassy János aranymester műhelyében.

A főoltárnál helyezték el Árpádházi Szent Erzsébet ereklyéjét, ő a kassai dóm védőszentje.

„Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletre méltó szent volt. Ismertté főleg azáltal vált, hogy rendkívüli módon segítette a szegényeket. Olyan egyszerű életet élt, akár a Ferences rendi szerzetesek, és fiatalon, 24 évesen hunyt el. IX.Gergely pápa a középkorban avatta őt a szentek sorába” – fejtette ki a dóm gondnoka.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A székesegyházban van a 2018-ban boldoggá avatott Anna Kolesárová ereklyéje is. Ő főleg a fiatalok körében örvend nagy tiszteletnek. A dóm megszerezte Szent András ereklyéjét is, ennek azért van jelentősége, mert Szent András a kassai érsekség védőszentje. Ő Jézus Krisztus első apostola, Szent Péter apostol bátyja volt. Az ereklyét, a szent egy csontdarabját a kassai dóm az olaszországi Amalfiból, Bernard Bober érsek kérelme alapján szerezte meg.

A székesegyházban II. János Pál pápa értékes ereklyéje is megtalálható. Ez pedig II. János Pál pápa azon reverendájának egy darabja, amelyet az 1981-ben ellene elkövetett merénylet során viselt.

A kassai érsekség kezdeményezésére sikerült megszerezni a Libanonban élt Szent Charbel ereklyéjét. Szent Charbel a maronita egyház szerzetes papja, nagy misztikusa volt, gyógyító remeteként aszkéta életet élt és számos csodatétele ismert. A dómban levő ereklyéjét minden hónapban 22-én állítják ki, ekkor zarándokolhatnak el hozzá a hívek. Jelenleg ez a relikvia óriási vonzerőt jelent a zarándokok számára.

Idén emlékeznek meg a kassai vértanúk halálának 400. évfordulójáról, az ő ereklyéjüket ugyancsak a dómban őrzik, akárcsak a főoltáron elhelyezett Szent Kereszt ereklyét is.

Valamennyi relikvia díszes ereklyetartóban kapott helyet, amelyek önmagukban is komoly művészi értéket képviselnek és mindegyik valamiféle jelképet is magában hordoz. Szent Charbel ereklyetartója például libanoni cédrust ábrázol. Nagyon összetett, de remek jelképet takar Anna Kolesárová ereklyetartója, amely a tisztaságot és a hit megtartását fejezi ki.

Szent Erzsébet-székeszegyház részlete (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az ereklyéket az egyház három csoportba sorolja.

Az elsőbe tartoznak azok, amelyek közvetlenül a szentek testéből származnak vagy összefüggenek Jézus Krisztus életével. A második kategóriát képezik azok a személyes tárgyak, amelyeket a szentek érintettek. A harmadik csoportba sorolják azokat, amelyek a szentek sírjából származnak.

Az ereklyéket nem lehet megvásárolni, azokat csak kérvényezni lehet. Az első kategóriába sorolt ereklyék tekintélyes székesegyházakban vagy sokak által látogatott búcsújáró helyeken kaptak elhelyezést. A zarándokok az ilyen helyek felkeresésével, az ottani imádkozással teljes búcsút nyerhetnek.

(teraz.sk/Felvidék.ma)