A rimaszombati és a tornaljai új magyar református óvodák (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Kárpát-medencei Református Óvodaprogram támogatásával a 2019/2020-as tanévtől a gömöri régióban két új református óvoda is megnyílt Tornalján és Rimaszombatban.

Tornalján a várostól vásárolt ingatlant alakították át a magyar tannyelvű óvoda számára, mely a Kollár utcában található, korábban gyermekrendelőként működött egykori tiszti lakások egyike. A Tornaljai Református Egyházközség már 2016 végétől tervezi a magyar kormány támogatásával a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül magyar óvoda létesítését.

A városban már korábban is felmerült az igény egyházi iskola megnyitására, de az akkor nem valósult meg. Az óvodát a tervekkel szemben nem sikerült 2018 szeptemberében megnyitni, most viszont valóra válhat a nagy álom. Az óvoda 2019 szeptemberével megnyitja kapuit. Az óvoda igazgatója Deme Éva lett.

Az épület kívül-belül megújult és a környezetét, az udvart, kerítést, járdát is példásan felújították.

Az új református óvoda épülete Tornalján, a Kollár utcában (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében elkészült új, 40 gyermek befogadására képes magyar óvoda ünnepélyes átadására augusztus 31-én, 10 órai kezdettel kerül sor Tornalján, ahol ünnepi köszöntőt mond dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott.

Tornalján a királyi városrészben és a lakótelepen működő óvodákban volt eddig 1-1 magyar nevelési nyelvű osztály, de gyakran előfordult, hogy helyszűke miatt már csak a szlovák osztályban jutott hely a magyar gyermekeknek.

Rimaszombatban is hasonló volt a helyzet, ahol a Daxner utcai és a Halász utcai óvodákban voltak magyar osztályok, de teljes egészében magyar nyelvű intézmény itt sem működött.

Rimaszombatban a Gorkij utca felől nyílik az új református óvoda, mely előtt parkoló is van a szülők számára (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az új rimaszombati magyar óvoda részére 2018-ban vásárolták vissza a várostól azt a területet, amelyet az államosítás után nem kaptak vissza. Ez a Tompa Mihály Református Gimnázium iskolakertjének egy része a Gorkij utca felől. Az evangélikus egyházzal megegyeztek, hogy a közös tulajdont úgy osztják el, hogy csak a sajátjukra építkezzenek.

Az engedélyeztetési folyamat után csak 2018 nyarán kapták meg az építési engedélyt. A Gólyavár Óvoda építése hivatalosan 2018. július 25-én kezdődött, s még időben sikerült az oktatási intézmények hálózatába felvetetni.

Molnárné Pelle Beáta, a rimaszombati Tompa Mihály Gimnázium igazgatója örömét fejezte ki, hogy az óvoda létrejöhetett Rimaszombatban.

Molnárné Pelle Beáta, a rimaszombati Tompa Mihály Gimnázium igazgatója tájékoztatta a szülőket (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Sok-sok bizonytalanság volt az utolsó hetekben, s szinte az utolsó pillanatban érkezett meg a határozat, hogy a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma a rimaszombati Református Óvodát bejegyezte az iskolák és oktatási intézmények hálózatába” – mondta.

Tájékoztatta a szülőket, hogy az óvoda egyelőre külön intézményként fog működni, melynek fenntartója a Rimaszombati Református Egyházközség. Ezt követően fogják kérvényezni az óvoda, az alapiskola és a gimnázium iskolaközpontként való bejegyzését.

Augusztus 27-én megtörtént az óvópedagógusok meghallgatása, és a tíz jelentkező közül kiválasztásra kerültek a leendő óvónők, akiket a nyílt napon Molnárné Pelle Beáta bemutatott: Varga Tünde, Kónya Katalin, Kovács Zsuzsanna, Balajthy Györgyike és Ibos Gabriella.

A rimaszombati Gólyavár Óvoda pedagógusai (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az új magyar óvoda igazgatójának Varga Tündét nevezték ki mindaddig, míg az iskolaközpont létrejön. Kifejtette, hogy a Gólyavár Óvoda új pedagógusainak az elsődleges célja a gyermekközpontú óvoda, ahol fejlesztik a gyermekek kompetenciáit, meghallgatják őket, teljes értékű egyéniségekként kibontakozhatnak. Egyházi intézményként természetesen súlyt kap a hitbéli szellemiség is. Ez utóbbi rövid áhítatokban, heti egy alkalommal lelkész által vezetett bibliaórában nyilvánul majd meg.

Varga Tünde a Felvidék.ma-nak elmondta, hogy az intézménynek három osztályra van kapacitása, azaz 60 gyermeket tudnak fogadni. Idén két vegyes korosztályú, heterogén osztállyal indítják el az óvodát, ugyanis az óvodáskorú gyermekek többsége már valamilyen intézményt látogat, és ritkán fordul elő, hogy a szülő óvodát váltson.

„A jövőre vonatkozóan viszont bízunk benne, hogy olyan oktatási-nevelési munkát tudunk végezni, mely vonzóvá teszi intézményünket a szülők számára, s akkor már 3-tól 6 éves korig tudunk majd osztályokat nyitni” – tette hozzá Varga Tünde, aki a rimaszombati Daxner utcai óvodából jött át az új intézménybe, s vele együtt korábbi óvodásai, a Méhecske csoport is átiratkozott.

A gyerekek a nyílt napon már megismerték Kelep gólyát (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A szülők már a nyílt napon átvehették a gyermekük felvételéről szóló határozatot. A további érdeklődők folyamatosan jelentkezhetnek az új intézménybe, még tudnak fogadni gyerekeket anyanyelvi és vallási hovatartozástól függetlenül.

Már most is vannak római katolikus és szlovák anyanyelvű gyermekek is, akiket beírattak a magyar intézménybe. Az oktató-nevelő munka szeptember 2-án kezdődik, s 7-től 16.30 óráig tart.

„Nagyon nagy örömömre szolgált, mikor megjött a hír, hogy beiktatták az iskolarendszerbe az új óvodát, mely az első és az egyetlen magyar nyelvű óvoda a városban. A többi óvodában csak magyar osztályok működnek. Nagy lehetőséget érzek arra, hogy egy nagyon lelkes pedagógusgárdával szívvel-lélekkel folyjon itt a munka” – nyilatkozta Varga Tünde kinevezett igazgató.

A Református Óvoda Gólyavár épületének és a Református Alapiskola épületének hivatalos átadására a Tompa Mihály Református Gimnázium 2019. szeptember 1-jén 15 órakor kezdődő ünnepi tanévnyitó istentiszteletét követően kerül sor az óvodában. Az épületeket dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja (Закарпатська область) együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos adja át.