Az Európai Bizottság bejelentette, hogy úgynevezett indokolt állásfoglalást küld Szlovákiának, amelyben követelni fogja, hogy tartsák be az uniós szabályokat a roma gyerekekkel való egyenlő bánásmódot illetően.

Az oktatási törvény tiltja a diszkriminációt, különösképpen a szegregációt. Az oktatási tárca rendszeresen rámutat erre a területre az aktuális iskolaévre szóló pedagógiai-szervezési utasításaiban, jelentette ki a TASR hírügynökségnek az oktatási minisztérium kommunikációs és protokoll osztálya.

A tárca az Európai Bizottság kijelentéseire reagált ekképpen, amely Szlovákiát a szegregációs gyakorlatok következményeire figyelmeztette. Elsősorban arra hívta fel a figyelmet, hogy vannak osztályok, amelyekben kizárólag roma gyerekek vannak.

Az oktatási tárca a szegregáció és a diszkrimináció megelőzése érdekében több intézkedést is bevezetett az iskolákban. Ezek közül az egyik a Mindenki számára nyitott iskola nemzeti projekt, amely az Emberi erőforrások operációs program keretében valósul meg. „A nemzeti projekt célja az inkluzív oktatás előmozdítása, valamint a pedagógiai és szakmai személyzet szakmai hozzáértésének fejlesztése, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, illetve a gyerekek és a tanulók teljesítményének és hozzáértésének javítása” – fogalmazott a tárca hozzáfűzve, hogy a projekt az előző három projektre kapcsolódik. Az inkluzív oktatás 130 általános iskolában és 50 óvodában való biztosításán kívül a projekt részét képezi a helyi szegregációgátló tervek kidolgozása is.

Az oktatási tárca emlékeztetett arra is, hogy 2016. január 1-jétől tilos befogadni azokat a gyermekeket vagy tanulókat, akiknek speciális oktatási igényei kizárólag társadalmilag hátrányos helyzetű környezetükben való fejlődésükből fakadnak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy

a speciális iskolába való besorolás oka nem lehet kizárólag a társadalmilag hátrányos helyzetű környezet”

– fűzte hozzá a tárca, amely szerint a törvényváltoztatás következtében csökkent a tanulók száma a speciális iskolákban, és egyúttal az alapiskolák speciális osztályaiban is a tanulólétszám.

Az Európai Bizottság október 10-én jelentette be, hogy indokolt állásfoglalást küld Szlovákiának, amelyben a faji egyenlőségről szóló uniós irányelvre hivatkozik, amely tiltja a faji vagy etnikai származás alapján történő megkülönböztetést az élet számos kulcsfontosságú területén, beleértve az oktatást is. Az intézkedéseket, amelyeket Szlovákia 2015-től hozott, amikor formális felszólítást kapott a bizottságtól a helyzet rendezésére, az Európai Bizottság nem tartja kielégítőnek.

A bizottság felhívja a figyelmet arra a hosszabb ideje tartó problémára, hogy a szellemi fogyatékkal élő gyermekek számára létesült speciális iskolákba vagy osztályokba aránytalan számú roma tanulót íratnak be, illetve kizárólag roma osztályokat hoznak létre.

Szlovákiának két hónap áll rendelkezésére, hogy válaszoljon az állásfoglalásra, és megtegye a megfelelő intézkedéseket. Egyébként az Európai Bizottság úgy is dönthet, hogy az ügyet az EU Bíróságához utalja.

Az ombudsman szerint Szlovákiában még mindig van szegregáció az oktatásban

Az oktatási tárcától eltérő véleményen van Mária Patakyová ombudsman, aki a szociális hálón tette közzé az üggyel kapcsolatos véleményét. Eszerint az oktatási törvény nem konkrét a diszkrimináció és a szegregáció tiltását illetően, nem magyarázza ezeket a kifejezéseket, és nem is büntet az elv megsértéséért, vagyis a gyakorlatban képtelen megakadályozni a szegregációt.

„Bízom benne, hogy az EB felszólításának köszönhetően mozgásba lendülnek a dolgok, mivel az oktatáshoz való jog biztosítása rendkívül fontos, és kulcsszerepe van mindnyájunk sikeres életében és jólétében, annál is inkább, hogy leszakadó lakosságcsoportokból származó gyerekekről van szó” – fogalmazott Patakyová.

Az ombudsman arra is emlékeztetett, hogy hivatala már 2013-tól figyelmeztet erre a problémára, amit meg kell oldani. „Annak ellenére, hogy ez a problémakör az ombudsman rendkívüli jelentésének is része volt 2013 augusztusában, a szlovák parlament precedens nélküli módon sohasem tárgyalt róla” – állítja az ombudsman.

(Felvidék.ma/tasr)