Fotó: Varga Dávid

A jelenlegi helyzet alapján az Összefogás PM a Magyar Közösség Pártjával és a Magyar Fórummal karöltve indul a parlamenti választásokon. Egyelőre azonban egy negyedik szereplő, az Új Egység Mozgalom részvétele még kérdéses.

A mozgalom megalakulásakor is az egyik legfontosabb célkitűzésként az egységes, erős, hiteles felvidéki magyar érdekképviselet összekovácsolását határozta meg, és ezért is vettek részt a mozgalom egyes képviselői az egyeztető tárgyalások többségén.

Tegnap sem volt ez másképpen, hiszen újból az Összefogás PM képviselőivel egyeztettek a 2020-ban esedékes közös parlamenti listán való indulás lehetőségeiről Gútán. A tanácskozáson az Összefogás részéről Mózes Szabolcs és Orosz Örs, a másik oldalról Samu István, Mikóczy Zoltán, Kurucz József, Beck Károly vett részt. A megbeszélésen megvitatták az eddigi politikai történéseket, illetve, hogy milyen formában és milyen elvek mentén tudnának egymással összefogni a felvidéki magyar egység érdekében.

A tárgyalás kezdetén Samu István üdvözölte Mózes Szabolcsot és Orosz Örsöt, és megkérte őket, hogy szóljanak a legutóbbi tárgyalásokról. Ezt követően a közös indulás esetén megvalósuló együttes kampányra vonatkozó feltételek ismertetését követően megosztották a legutóbbi fejleményeket. Mint kiderült, néhányan a Magyar Közösség Pártjából nem szeretnék, ha az Új Egység Mozgalom szerepelne a választási listán.

Ennek ellenére az Összefogás PM továbbra is arra ösztönözte a másik felet, hogy legyenek részesei a közös csapatmunkának, hiszen erős társadalmi háttérrel bír az Új Egység, amellyel nagy mértékben hozzájárulhatna a közös lista népszerűsítéséhez.

Az Új Egység Mozgalom jelenlevő képviselői egyértelműen nehezményezték, hogy egyeseknek nem érdekük az, hogy a negyedik erő tagjait egyenlő partnerként kezeljék, holott egy közös csatában sem lehet a „bajtársakat” negatívan kirekeszteni. Az Új Egység Mozgalom képviselői kifejtették, hogy számukra a legfontosabb prioritás, hogy a mögöttük felsorakozó réteg véleményét tiszteletben tartsák, és képviseljék őket az esetleges közös politikai harc során, ez pedig nem engedi meg azt, hogy olyan személyek kerüljenek előtérbe és döntsenek az esetleges együttműködés sorsáról, akiknek a puszta jelenléte is kérdéseket vet fel. Azonban mindenképpen az előbbiekben említett jelöltállítás körüli bonyodalmak okozzák a bizonytalanságot az Új Egység Mozgalom részéről az Összefogás PM irányába.

A találkozón eszmecsere folyt a közös programról is, amelyet az Összefogás már nyilvánosságra hozott. A programot az Új Egység Mozgalom is elfogadhatónak tartja, és összességében támogatni és azonosulni tudna vele. A mozgalom néhány javaslattal is hozzá kíván járulni a program tökéletesebbé formálásához. A felek megegyeztek abban, hogy konzultálni fognak az esetleges kiegészítések és ötletek programba való beépítésének az esélyéről.

Végül az Új Egység Mozgalom tagjai elmondták, hogy továbbra is az egységet tartják a legfontosabbnak, így ha nem is vesznek részt jelöltjeikkel a parlamenti választásokon, támogatóként mindenképpen szeretnének a közös ügy érdekében segédkezet nyújtani.

Megegyezés született arról, hogy egy újabb találkozóra kerül majd sor az Összefogás PM és az Új Egység Mozgalom között, mégpedig előreláthatólag november 26-án.

Az Új Egység Mozgalom nyilatkozata ITT olvasható.