Húsz évvel ezelőtt, 1999 őszén jelent meg a budapesti Tiszavirág egyetemista folyóirat különszámaként a Gömörország nulladik száma. Talán az alapítók sem gondolták akkor, hogy a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület kiadásában megjelenő lap megéri a huszadik születésnapját is. A napokban megjelent őszi szám több nagyszabású tanulmányt tartalmaz.

„Gyökérzet nélkül nincsen növény, nem lesz virág és termés. Ha a múltunkat, hagyományainkat, gyökereinket elveszítjük, csak elszáradt kusza ágak leszünk és nem egy élő és fejlődő nemzet” – Tasnádi Gábor míves gondolatát idézi B. Kovács István főszerkesztő a lapszám vezércikkében, s nem véletlenül, ugyanis a szám fő témája a gyökerek.

Repiszky Tamás régész a családi gyökereket kutatja, amelyek elvezetnek egészen Lesznai Annáig. Hogy a világ milyen kicsi, magam is tanúsíthatom, hiszen a nyolcvanas években találkozhattam a szerző édesanyjával, aki a kassai Műszaki Egyetemen tanított kémiát. Szabó László építészmérnök-tanár a Népi Építészeti Tudományos Diákkör történetét vázolja fel, ahogy az egy évvel ezelőtt Szentendrén megrendezett konferencia résztvevői (Csontos Györgyi, Dobos Albert, Dobos Papp Tamás, Kalmár László, Király József, Kuli László, Merker Viktor, Szabolcs János és Tasnádi Gábor) visszaemlékezését is közli a folyóirat.

Buzás Miklós építészmérnök a Szabadtéri Néprajzi Múzeum népi építészeti kutatásait foglalja össze, de szól a népi műemlékvédelem lehetőségeiről is, míg Sári Zsolt etnográfus a múzeum új építészeti kutatásairól számol be. Böszörményi István az 1848/49-es forradalom és szabadságharc mártír városát, Losoncot és az akkori történéseket tárja elénk, Prakfalvi Péter Nógrád természeti örökségeit bemutató sorozatában Mátraverebélyre és Szentkútra kalauzolja el a lap olvasóit, Kiss László pedig a palócföld orvosai közül ezúttal a Magyar Fausztként elhíresült Hatvani István orvosi tevékenységéről számol be. Búcsúzik a lap a 78 éves korában elhunyt Imolay dr. Lenkey István bibliográfustól, köszönti a Magyar Örökség-díjas Szvorák Katalint és a Szentendrei Néprajzi Múzeumot, Bodnár Mónika az idei Honismereti Kerékpártúráról számol be, s több új kiadványt is bemutat.

A Gömörország beszerezhető a rimaszombati és tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltokban, de megrendelhető a szerkesztőség elérhetőségein is (Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület, 979 01 Rimaszombat, Vasutas u. 1., gemamut@gmail.com, 0905/846 618).