(Fotó: NSKI)

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a külhoni magyar pedagógusszövetségek közös nyilatkozatot írtak alá a külhoni magyarság lehetséges oktatásfejlesztési irányairól a Hajdúszoboszlón tartott XXI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián, melyen a Felvidéket Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke képviselte.

Az ünnepélyes aláírási ceremónia keretében elsőként Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, hogy a memorandum alapját az elmúlt két évben előállított több ezer oldalnyi kutatási jelentés és adatbázis képezi, amelyet az „EFOP-1.12.1-17-2017-00003 – Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében” és az „EFOP-3.10.1-17-2017-00002 – Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások című európai uniós finanszírozású projektek kapcsán a külhoni magyar pedagógusszövetségekkel végeztek.

(Fotó: NSKI)

„Amikor sziszifuszi munkával, de sikeresen átvittük a tagállami uniós forrásokból finanszírozott Kárpát-medencei kitekintésű projektek tervezhetőségét Magyarország uniós végrehajtási rendszerén, és két ilyen projekt lebonyolításának magunk is részesei lettünk, nem volt kérdés, hogy az összmagyar léptékű uniós projektjeinknél első helyen – mint stratégiai partnerekre – a külhoni pedagógusszövetségekre gondolunk, annál is inkább, mivel e projektek feladata elsősorban oktatás-kutatás és szakpolitikai javaslatok megfogalmazása, másodsorban kísérleti fejlesztések lebonyolítása volt” – fejtette ki Szász Jenő, az NSKI elnöke.

Ezt követően Burus Siklódi Botond elnök, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke mind a nyolc külhoni pedagógusszövetség nevében üdvözölte a jelenlévőket, azon reményét fejezve ki, hogy

a zárónyilatkozatban megfogalmazott számos közös és nemzetrészenkénti fejlesztési javaslat utat talál mind a magyar kormányzati döntéshozók, mind az intézmények vezetése felé.

Szoták Szilvia, az NSKI kutatója, illetve a Termini Egyesület elnöke rámutatott, hogy az együttműködő szervezetek mind egyetértenek abban, hogy az oktatás az egyik legfontosabb közfeladat, amelyet jelentős közérdeklődés is kísér, a társadalom és a gazdaság folyamataira számos tekintetben – rövid és hosszú távon is – hatással van, ezért is kulcsfontosságú a jelen dokumentum.

Az ünnepélyes aláírási ceremóniát követően pódiumbeszélgetésre került sor, amelyen Szász Jenő, dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár és Orbán Árpád, Székelyudvarhely alpolgármestere vitatták meg a jelenlévő pedagógusszövetségekkel és pedagógusokkal a Kárpát-medence magyar közoktatásának fontos kérdéseit.

(Fotó: NSKI)

A memorandumot aláírták: Burus Siklódi Botond elnök, Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége; Csapó Nándor elnök, Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma; De Negri Ibolya elnök, Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete; Fekete Irén elnök, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége; Lukács Gabriella elnök, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete; Mentsik Szilvia elnök, Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete; dr. Orosz Ildikó elnök, Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége; Szász Jenő elnök, Nemzetstratégiai Kutatóintézet; dr. Szoták Szilvia elnök, Termini Egyesület; Vida Törnar Judit elnök, Muravidéki Pedagógusok Egyesülete.