A nyeregtetős ipolynyéki tájház (Fotó: Csáky Károly)

Manapság mintha reneszánszát élné a múlt élesztgetése; egyre szaporodnak településeinken az ilyen-olyan kiállítások, gyűjtemények;  tájházakat, falumúzeumokat nyitnak. Az ezekhez hasonló célokra lehet pályázni is, s általában nem nehéz támogatást sem szerezni. Ez nem is baj, s a lehetőségeket ki kell használni.

A gond csak ott kezdődik, ha a megvásárolt épületekkel nem tudunk mit kezdeni: képtelenek vagyunk szakszerűen berendezni, avagy felújítani azokat. Sokszor a birtokunkba került parasztház vagy más jellegű épület funkcióját sem látjuk világosan, s a megnevezés körül is gond van, fogalmi pontatlanság áll elő.

A bussai falumúzeum utcára néző része (Fotó: Csáky Károly)

Vegyük például a tájház fogalomkörének pontosítását. Még a Magyar néprajzi lexikonban sem találunk erre vonatkozó külön szócikket. Nálunk először Liszka József foglalkozott a témával (Őrei a múltnak, 1994), bemutatva a dél-szlovákiai gyűjteményeket, s elvégezve a terminológiai tisztázást is. Aztán magam is publikáltam egy könyvet (Falumúzeumok, tájházak, néprajzi gyűjtemények az Ipoly és a Garam mentén I., 2010), rendszerezve a címben jelzett létesítményeket.

Nos, elmondhatjuk hát,

hogy a tájház az adott régióra, településre jellemző építmény.

Ha az ilyen bemutatásáról tudósítunk, el kell mondanunk, miből, milyen anyagból készült az építmény; milyen a tetőszerkezet, azt mivel fedték; milyen a padlózat, milyen helyiségeket találunk benne.

A csatai tájház és udvara (Fotó: Csáky Károly)

Felújításkor pedig ragaszkodnunk kell a hagyományos építkezési technikákhoz; berendezéskor meg a korhű állapothoz. Tudatosítanunk kell, hogy a tárgyaknak mindig funkciójuk és helyük volt, amit a kiállításkor is figyelembe kell vennünk.

Természetesen jó dolog, ha az ilyen építmény élő tájház is tud lenni, ahol helyet kapnak a régi mesterségek, zajlanak az egykori munkafolyamatok.

A tájházban azonban nincs nagyon helyük az oda nem illő készítményeknek, modern tárgyaknak, avagy például az egyéb eszközöknek, látnivalóknak, jeles szülöttekről szóló dokumentumoknak.

falumúzeum sok mindent be tud fogadni. Az ilyen építménynek nem kell tájháznak lennie, s megférnek benne a néprajzi tárgyak, a helység történetét prezentáló egyéb dokumentumok, a jeles szülöttekről szóló híradások, a munkásságukkal kapcsolatos tárgyak, képek, könyvek is.

Az inámi tájház 2012-ben (Fotó: Csáky Károly)

néprajzi gyűjteményeket bármely arra alkalmatos épületben, helyiségekben elhelyezhetjük. A tárgyak, a viseleti anyagok azonban itt sem keverendők az egyéb látnivalókkal. Az ilyeneket egy arra elkülönített helyen kell bemutatnunk.

Mindenképp törekednünk kell hát a múltból fennmaradt tárgyak, kincsek megfelelő kezelésére: a konzerválásra-felújításra és a tárolásra. Ma már sok olyan szakember van, akinek ilyen jellegű segítségére számíthatunk.