Idegen nyelven is megtalálják a választópolgárok a választással kapcsolatos információkat a belügyminisztérium honlapján. A tárca több nyelven is közzétette a tudnivalókat.

A szavazók a szlovák mellett magyarul, ukránul, ruszinul, roma nyelven és németül is elolvashatják a weboldalon a voksolással kapcsolatos információkat. Ugyanezeken a nyelveken további információkat is közzétettek, például a szavazóhelyiség kijelöléséről is.

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
Tájékoztató a választópolgár részére

I. A választások napja és időpontja

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2020. 02. 29., szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor.

II. Szavazati jog

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokon szavazati joggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára, aki betöltötte a 18. életévét, és akinek a szavazati joga nem esik korlátozás alá.
Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében.

III. Választhatóság joga [passzív választójog]

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselőjévé a A Szlovák Köztársaság minden olyan polgára megválasztható, aki betöltötte a 21. életévét, és a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik.
A választhatóság akadálya
 a szabadságvesztés büntetésének töltése,
 szándékos bűncselekményért való elítélés, amennyiben az ítélet nem került törlésre a nyilvántartásból,
 jogképesség megvonása.

IV. A választás módja

A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén szavazhat
 abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, vagy
 bármilyen más választókörzetben szavazói igazolvány alapján.
A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén kívül szavazhat postai úton, ha
 nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén és kérelem alapján a választók külön jegyzékében van bejegyezve,
 a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a választások ideje alatt annak területén kívül tartózkodik, és a lakcíme szerinti községnél postai úton kérvényezi a szavazás lehetőségét.

V. Szavazói igazolvány

A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások napján nem tud szavazni az állandó lakhelyén abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, az állandó lakhelye szerinti községnél szavazói igazolvány kiadását kérvényezheti. A község a kérelem alapján a választópolgárnak kiadja a szavazói igazolványt és a választói jegyzékéből kihúzza őt a szavazói igazolvány kiadására utaló megjegyzéssel.
A szavazói igazolvány lehetővé teszi, hogy bejegyzésre kerüljön bármelyik választói körzet választói jegyzékében.
A választó a szavazói igazolvány kiadását kérvényezheti
személyesen, legkésőbb a választások előtti utolsó munkanapon (tehát legkésőbb 2020. 02. 28.) a község ügyfélfogadási ideje alatt.
A község a szavazói igazolványt haladéktalanul kiadja.
okirat formájában úgy, hogy a szavazói igazolvány kiadására vonatkozó kérvény a község részére legkésőbb 15 munkanappal (tehát legkésőbb 2020. 02. 10.) a választások előtt kézbesítésre kerüljön, elektronikus levélben (e-mailben) úgy, hogy a szavazói igazolvány kiadására vonatkozó kérvény a község részére legkésőbb 15 munkanappal (tehát legkésőbb 2020. 02. 10.) a választások előtt kézbesítésre kerüljön. A község ezen célból a honlapján nyilvánosságra hozza a kérvények fogadását szolgáló elektronikus levelezési címet. Amennyiben a község nem rendelkezik honlappal, a kérvények fogadását szolgáló elektronikus levelezési címet a község hivatalos hirdetőtábláján teszi közzé.
A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait
 keresztnév és vezetéknév,
 személyi szám,
 állampolgárság,
 állandó lakcím (község, utca, házszám),
 levelezési cím, amelyre a község kézbesíti a szavazói igazolványt.
kérelmező által felhatalmazott személy közvetítésével
kérelmezni lehet a szavazói igazolvány kiadását legkésőbb a választások előtti napon (tehát legkésőbb 2020. 02. 28.).
A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait
 keresztnév és vezetéknév,
 személyi szám,
 állampolgárság,
 állandó lakcím (község, utca, házszám).
A község legkésőbb a kérvény kézbesítésétől számított három napon belül elküldi a szavazói igazolványt a választópolgár állandó lakcímére, hacsak a kérvényben nem ad meg más levelezési címet. A község a szavazói igazolványt „Saját kézbe“ küldi el ajánlott küldemény formájában a kérvényben megadott címre.
Amennyiben a választópolgár írásos, vagy elektronikus módon beadott kérelmében közli, hogy a szavazói igazolványt más személy veszi át, a kérelemben közölnie kell annak kereszt- és vezetéknevét, valamint a személyi igazolvány számát. Ez a személy köteles a szavazói igazolvány átvételét aláírásával igazolni.

VI. Postai úton történő szavazás

A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások idején annak területén kívül tartózkodik
A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások idején annak területén kívül tartózkodik, a lakcíme szerinti községnél postai úton kérvényezheti a szavazás lehetőségét, mégpedig
írásban (okirat formájában) úgy, hogy a postai úton történő szavazás iránti kérvény kézbesítésre kerüljön a község (községi hivatal) címére legkésőbb 50 nappal a választások napja előtt (tehát legkésőbb)
A meghatározott határidőn túl kézbesített kérvény nem vétetik figyelembe.
elektronikus levélben (e-mailben) úgy,
hogy a postai úton történő szavazás iránti kérvény kézbesítésre kerüljön a község elektronikus levelezési címére legkésőbb 50 nappal a választások napja előtt (tehát legkésőbb 2020. 01.10.)
A meghatározott határidőn túl kézbesített kérvény nem vétetik figyelembe.
A postai úton történő szavazásra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait:
 keresztnév és vezetéknév,
 személyi szám,
 állandó lakhely,
 külföldi lakhely címe.
Amennyiben a kérvény eleget tesz a törvény által meghatározott formai követelményeknek, a község legkésőbb 35 nappal a választások napja előtt elküldi a postai úton való szavazást kérő választópolgárnak a külföldi tartózkodási helyére
 a község hivatalos bélyegzőjének lenyomatával ellátott borítékot,
 szavazólapokat,
 válaszborítékot (amely tartalmazza a „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ feliratot, a községnek címzettként, a választópolgárnak pedig feladóként leírt címét),
 a szavazás módjáról való tájékoztatást.

A (a szavazás módjáról való tájékoztatás szerinti) szavazás után a választópolgár a szavazólapot a község hivatalos bélyegzőjének lenyomatával ellátott borítékba helyezi és leragasztja azt. A leragasztott borítékot belehelyezi abba a válaszborítékba, amelyet el fog küldeni. A válaszboríték postai úton való elküldésével kapcsolatos költségeket a feladó téríti.
A szavazás végeredményébe beleszámítódnak az olyan szavazólapok szavazatai is, amelyek a választópolgár állandó lakcíme szerinti községhez legkésőbb a választások előtti utolsó munkanapon (tehát legkésőbb 2020. 02. 28.) kerültek kézbesítésre.

***

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokkal kapcsolatos további információk az alábbi honlapon találhatók www.minv.sk/?volby-nrsr

A parlamenti választást 2020. február 29-én tartják, 25 párt indul a választópolgárok voksaiért.

1 Andrej Hlinka Szlovák Néppárt / Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
2 Jó választás / DOBRÁ VOĽBA
3 Szabadság és Szolidaritás / Sloboda a Solidarita
4 Család Vagyunk / SME RODINA
5 Újjászületés Szlovák Mozgalom / Slovenské Hnutie Obrody
6 Az Emberekért / ZA ĽUDÍ
7 Ebből Elegünk Van / MÁME TOHO DOSŤ !
8 A Jobboldal Hangja / Hlas pravice
9 Szlovák Nemzeti Párt / Slovenská národná strana
10 Demokrata Párt / Demokratická strana
11 Egyszerű Emberek és Független Személyiségek, NOVA, Keresztény Unió, Változás
Alulról / OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA,
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
12 PSZ-Együtt koalíció / Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia
13 Polgármesterek és Független Jelöltek / STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
14 99% Polgári Szavazat / 99% – občiansky hlas
15 Kereszténydemokrata Mozgalom / Kresťanskodemokratické hnutie
16 Szlovák Liga / Slovenská liga
17 Haza / VLASŤ
18 MOST – HÍD
19 IRÁNY Szociáldemokrácia / SMER – sociálna demokracia
20 Szolidarita – A Dolgozó Szegénység Moizgalma / SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby
21 A Nép Hangja / HLAS ĽUDU
22 Magyar Közösségi Összefogás / Maďarská komunitná spolupatričnosť
23 A Szlovák Nemzet Munkája / Práca slovenského národa
24 Kotlebáék – Mi Szlovákiánk Néppárt / Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
25 Szocialisták.sk / Socialisti.sk