Rubovszky András köszönti a vendégeket a muzslai könyvtár épületében (Fotó: Muzsla)

A Szövetség a Közös Célokért és a budapesti Széchenyi Társulás közös szervezésében került sor december 3-án a Széchenyi üzenete a mának című előadásra a Muzslai Községi Könyvtárban.

Farkas Iván, Muzsla község polgármestere megnyitójában örömét fejezte, ki, hogy a legnagyobb magyar emléke előtt egy előadássorozattal tisztelegnek, hiszen

a haza és a nemzet javára cselekedett, pontosan úgy, ahogy a mai magyarságnak is cselekednie kellene a megmaradás érdekében.

A Széchenyi Társaság 136. alkalommal idézte meg Széchenyi eszmeiségét életművének bemutatása által, hogy lehetőséget adjon a jövő nemzedékének a jó döntéshozatalra.

Rubovszky András, a Széchenyi Társulás elnöke (Fotó: Muzsla)

A két társulás rendezvénysorozata kapcsán Rubovszky András, a Széchenyi Társaság elnöke elmondta, hogy a Felvidéken hasonló előadásokra került sor Dunaszerdahelyen, Hidaskürtön, Ipolyságon, Komáromban, Léván, ezt követően pedig a továbbiakban Rimaszombatban, Rozsnyón és Királyhelmecen folytatódnak.

Köszöntőjében kifejtette, hogy a polgári társulásoknak és a civileknek köszönhetően számos helyen emlékezhetnek Széchenyi Istvánra.

Dr. Cserháti László tartotta az előadást (Fotó: Muzsla)

Dr. Cserháti László, a Széchenyi Társaság tagja előadásában a legnagyobb magyar 21. századi üzenetét vázolta fel a könyvtárban megjelent érdeklődők előtt, miközben kifejtette,

Széchenyi minden tevékenységével azon ügyködött, hogy megvalósítsa a Magyarország jövőjével kapcsolatos elképzeléseit.

Az előadás során megtudtuk azt is, hogy a szülői nevelés fontosságának ékes példája az a levél, melyet Széchenyi mindig magával hordott, s amely üzenettel szolgál a mai kor fiataljainak is. Ahogy az ő életében meghatározó szerepet játszottak a levélben megfogalmazottak, azok ma is követendő példák, mivel a felelősségről és a kötelezettségről szólnak. Ezen intelmek szerint alakult ki benne az akarat, hogy mindenkor a haza szolgálatát helyezze előtérbe. Elmondható tehát, hogy a haza szerencséje, hogy nem lett hadvezér, mert az életműve felbecsülhetetlen.  Az is követendő üzenetként szolgál, hogy a vagyonát is hajlandó volt a haza felemelkedésére áldozni.

A kiállítás részlete (Fotó: Muzsla)

 „A magyarság a nemzet vére” – vallotta Széchenyi, szembeszállva mindazon álláspontokkal, amelyek nem a haza és a nép érdekeit szolgálták.

A magyar nemzet létéért aggódva fellépett az ellenzékkel szemben a hazaszeretet szellemében.

Az előadó kifejtette, hogy a jövő nemzedék számára Széchenyi hazafisága is fontos üzenetként szolgál. Jó hazafinak lenni nehéz, de nem lehetetlen, így a legnagyobb magyarként érthető, hogy a hazafiságot választotta a lojalitással szemben.

A helyi hagyományőrző csoport fellépése (Fotó: Muzsla)

 A program fontos eleme, hogy az előadásokkal párhuzamosan egy-egy kultúrműsor által a helyi népművészet is bemutatásra kerüljön, hiszen

a magyar nemzet népi kultúrája és a népművészet messzebb terjeszkedik az államhatárnál, összekötve a magyar nemzetet.

A kultúrműsorban közreműködött a Csemadok mellett működő Dallos hagyományőrző csoport, melynek tagjai bodrogközi táncokat mutattak be.

A kiállítás megtekintői (Fotó: Muzsla)

A résztvevők az előadás után egy kis tárlaton keresztül ismerkedhettek Széchenyi István sokrétű tevékenységével, ahol számos relikvia, könyv, ábra, festmény próbálta keresztmetszetét adni a legnagyobb magyar munkásságának.