Január 11-én egy lakossági fórumra került sor Bélyen, a Sennyey-kastély nagytermében. A fórumot az Új Egység Mozgalom (ÚEM) szervezte az ország keleti részén élő magyarság problémáinak, véleményének alaposabb megismerése céljából, illetve, hogy a szervezet két, a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) listáján szereplő képviselőjelöltje (Samu István és Iván László) ismertessék célkitűzéseiket az érdeklődőkkel.

A fórum kezdetén Sohajda Péter, az ÚEM keleti régiókért felelős alelnöke köszöntötte a megjelenteket. Köszönetét fejezte ki Fuksz Sándor házigazdának a helyszín biztosításáért, majd hangsúlyozta, hogy nem egész egy hónappal a választások előtt minden olyan területre, ahol felvidéki magyar él, el kell menniük a közéleti szereplőknek, hogy diskurzust folytassanak a választópolgárokkal. A köszöntőt követően Samu István és Iván László kerültek reflektorfénybe, hozzájuk csatlakozott harmadik beszélgetőpartnerként az MKÖ további képviselőjelöltje a keleti régióból: Furik Csaba, Kisgéres polgármestere, az MKP Országos Elnökségének tagja.

Először Samu István, az ÚEM elnöke foglalta össze a tavaly alakult fórum létrejöttének okát, miszerint szükség volt egy olyan csoportosulásra, mely a hiteles alternatíva nyújtása mellett az elmúlt 30 évben elmaradt politikai cselekvéseket nemcsak jól hangzó marketingfogásként alkalmazza, hanem érdemben próbál tenni is valamit.

A folytatásban az elképzeléseit vázolta fel. Elsősorban az autonómia fontossága és a társnemzeti státusz alkotmányba való beépítése kapott hangsúlyt. Ezek megléte ugyanis elősegítheti nemcsak a gazdasági felzárkózást, hanem a szlovákság és a magyarság között hosszú ideje meglévő konfliktusos helyzetek megszűnését is. Kijelentette, hogy csak azok karikázzák be őt a listán, akik azt szeretnék, hogy egy olyan személy vegyen részt a törvényhozásban, aki folyamatosan harcol az autonómia kivívásáért.

Másodikként Iván László, az ÚEM alelnöke, a Tornaljáról érkezett jelölt következett, aki szintén néhány mondatban bemutatva önmagát, felvázolta az elképzeléseit.

Meglátása szerint a gazdasági szempontból perifériára szorult régiókban nagy hangsúlyt kell fektetni a beruházásokra, hiszen ezek nélkül a főként magyarok által lakott területek lassan elnéptelenednek és az ott maradók pedig teljes mértékben asszimilálódnak.

Ő maga napi szinten, a saját bőrén tapasztalja meg egy szintén hátrányos helyzetben lévő területen, hogy sokan máról holnapra élnek. Ha bizalmat kap, a törvényhozásban mindenképpen a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatására fog törekedni, mely a legfőbb szívügye.

Ezt követően a közönség vette át a szót. Érdekes volt megfigyelni, hogy milyen különbségek vannak még a magyarok által lakott régiók között is. Míg például a Csallóközben magasabb béreket követelnek az emberek, addig a Bodrogközben, az Ung-vidéken a munkalehetőség hiánya okozza a legnagyobb gondot. Ennek következménye, hogy a fiatalság többsége másutt próbál szerencsét. A közönséget hallgatva kiderült az is, milyen nagy arányú a szlovák tannyelvű általános iskolákba íratott magyar gyermekek száma. A jelenlévők azt kifogásolták talán a leginkább, hogy róluk teljesen elfeledkeztek az utóbbi harminc évben, az ő követeléseik jóval kevesebbszer szerepelnek akár a különböző médiafelületeken. Az elhangzottakra a jelöltek megpróbáltak választ adni, természetesen meghívott vendégként Furik Csaba is aktívan bekapcsolódott a vitába.