(Fotó: minedu.sk)

Az oktatásügyi minisztérium nemzetiségi főosztálya a napokban tette közzé a Szlovák-magyar közoktatási szószedetet. A szótár hiánypótló segédeszköz a felvidéki magyar iskolák kétnyelvű dokumentációja elkészítésében.

Mint a szószedet előszavában olvashatjuk:

a most közreadott szlovák–magyar közoktatási szószedet több mint 500, elsősorban az oktatásszervezést érintő, a közoktatással kapcsolatos jogszabályokban és egyéb oktatási dokumentumokban előforduló terminust és egyéb kifejezést tartalmaz.

A szószedet összeállításakor arra törekedtek, hogy egyszerű és könnyen használható legyen, ezért a szerkesztéskor nem alkalmazták a bokrosítás elvét. Azaz minden szó, kifejezés önálló címszó, a kifejezések az első szó szerint vannak ábécérendbe sorolva.

Mivel a szótár elektronikusan jelenik meg, a kifejezések belsejében szereplő szavakra (pl. jelzős szerkezet esetében a fölérendelt főnévre) is természetesen rá lehet keresni. A szószedetbe felvett szlovák szavak, kifejezések általában egyértelműek, a többértelmű, különböző kontextusokban különböző magyar megfelelőkkel fordítható / fordítandó szavak, kifejezések mellett csúcsos zárójelben található a rövid értelmezés, amely a szó használati körét szűkíti.

Mint kiemelték,

az oktatás az egyik olyan szlovákiai nyelvhasználati színtér, ahol a magyar nyelv írásban is használható, s a magyar tannyelvű iskolák a szülők és a tanulók tájékoztatását szolgáló számos magyar szöveget is készítenek, nyilvánosságra hoznak.

Ezek a magyar szövegek különböző forrásokból származnak, különböző, olykor fordítói ismeretekkel nem rendelkező személyek fordítják őket, óhatatlan tehát, hogy szóhasználatukban eltérnek egymástól, ez pedig nehezíti a megértést, a szlovák szóval, terminussal való azonosításukat.

A szószedet összeállításának egyik célja ezért a szakmai nyelvhasználat egységesítésének elősegítése volt

– fogalmaznak az előszóban.

A Szlovák-magyar közoktatási szószedet elektronikus formában ITT érhető el.