47. számú Koháry István cserkészcsapat, Fülek (Fotó: SZMCS/Felvidék.ma)

A COVID-19 koronavírus rövid időn belül megváltoztatta az egész világ életét, ahogy tette azt a cserkészvezetőkkel is, újabb feladatok és kihívások elé állítva őket. Rövid időn belül kellett átértékelniük addigi tevékenységeiket, módszereiket, helyettük egy újat kitalálni és bevezetni.

Nincsenek könnyű helyzetben az ifjúsági szervezetek sem, különösen az olyan gyermek és ifjúsági szervezetek, mint a cserkészszövetség, ahol a nevelési program elsősorban és döntően a rendszeres személyes közösségi tevékenységeken alapszik. A cserkészmozgalom nevelési programjának központjában pedig az alapvető értékek között szerepel az önkéntesség, a segítségnyújtás, az egymásra figyelés és a személyes példamutatás is.

„Ennek szellemében ahol csak lehet, ott a cserkészeink a helyzethez igazodva, abból a legjobbat kihozva igyekeznek online formában is megtartani a cserkészfoglalkozásokat” – mondta Csémi Szilárd, az SZMCS ügyvezető elnöke.

A cserkészcsapatok felnőtt tagjai már az első pillanatoktól segítik a környezetüket, önkéntesen, maximálisan odafigyelve a megfelelő óvintézkedések betartására. Több csapat cserkészvezetői azzal segítenek otthonról, hogy online módszertani anyagokat dolgoznak ki és tesznek közzé, míg mások fontos szlovák információkat fordítottak le magyarra a felvidéki magyar közösség javára.

A cserkészközösségek feladatait a járványra való tekintettel a teljesség igénye nélkül az alábbiakban foglaljuk össze.

Online őrsi összejövetel (Fotó: SZMCS/Felvidék.ma)

Az érsekújvári 7. számú Czuczor Gergely cserkészcsapat arról számolt be, hogy az SZMCS lelki vezetőjének jóvoltából a városban napi szinten tartanak online rózsafüzér és szentmise közvetítést, ahol a segítők között a helyi csapat tagjai is jelen vannak.

Az arcot védő maszkok az egész országban hiánycikknek számítanak. Ebből az okból kifolyólag a bősi 16. számú Széchényi István cserkészcsapat tagjai az önkéntesekkel karöltve folyamatosan eljuttatják a varrott maszkokat idős polgárok otthonába. Mindezek mellett önzetlenül segítenek a város önkormányzatának az idős lakosok igényeinek bebiztosításában, házhoz szállítva a városi szolgálaton keresztül megrendelt élelmiszert, gyógyszert és higiéniai kellékeket.

A maszkok varrását és széthordását felvállalta a kassai 17. számú II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapat is, amelynek tagjai Ladmócon és Kassán tevékenykednek, ezzel segítve a helyi közösséget. Aktívan bekapcsolódnak a helyi online istentiszteletek műszaki hátterének bebiztosításába is, mialatt a csapatparancsnokuk a Prágai Magyar Katolikus Plébánia online szentmiséiben személyesen vesz részt, olvas, ministrál. A közvetítések a plébánia facebook oldalán elérhetők.

32. számú Szent Mihály cserkészcsapat, Szőgyén (Fotó: SZMCS/Felvidék.ma)

A kürti csapat mellett működő KCSK (Kürti Cserkészszülők Klubja) és a 22. számú Majer István cserkészcsapat tagjai is lelkesen végzik a maszkok varrását és széthordását, az idősek, különösen a 60 éven felüli korosztályt segítve, miközben a csapat vezetői online őrsi foglalkozásokat szerveznek.

„A járvány ideje alatt az teszi a legtöbbet, aki önzetlenül vállal szerepet az önkéntes munkában” – vallják a nagymegyeri 23. számú Arany János cserkészcsapat tagjai.

Van, aki a környezetében élő idős nyugdíjasoknak segít élelmiszert bevásárolni, gyógyszert beszerezni, de akad olyan is, aki alkalmi postásként segít. Az egyedüllét és a bezártság egy negatív tényező az idősek számára, ezért a csapat tagjai szakmai tudásukat latba vetve otthonról online segítenek, vagy éppen felhívják és meghallgatják az otthon magányosan ülőket, miközben lelki megerősítést próbálnak nyújtani. Egy közös bennük, az, hogy mindezt szeretetből önkéntesen teszik a maximális óvintézkedéseket is betartva, amit tehetnek, a cserkészfogadalmukban vállaltak szerint.

24. számú Szent László cserkészcsapat, Fél (Fotó: SZMCS/Felvidék.ma)

Az önkéntes munkába a féli 24. számú Szent László cserkészcsapat is bekapcsolódott, akik szájmaszkokat varrnak, amit a helyi községházán vehetnek át a rászorulók. Az aktív csapatmunka során próbálkoznak az online őrsi foglalkozással, vezetői megbeszélésekkel és népszerűsítik Gryllus Vilmos Kézmosó dalát a vezetők általi adaptációval.

A szőgyéni 32. számú Szent Mihály cserkészcsapat tagjai felvállalták, hogy széthordják a faluban azokat a kinyomtatott imákat, melyeket cserkésztestvérük, Farkas Zsolt atya tett közzé. Ezáltal az imák nem csak az internetes oldalon érhetőek el, hanem az idősebbek kézbe is vehetik. Fontosnak tartják, hogy erősödjék az imádságos lelkület, és lélekben eggyé váljon a faluközösség az ima idején. Az imák mellett arcmaszkokat is kézbesítettek azoknak, akik ezt igényelték.

A füleki önkéntes tűzoltókkal karöltve a helyi 47. számú Koháry István cserkészcsapat is segédkezik a város által beszerzett védőmaszkok széthordásában a rászoruló lakosok számára, míg az idősebb őrsvezetők online formájában igyekeznek foglalkozni őrseikkel.

16. számú Széchényi István cserkészcsapat, Bős (Fotó: SZMCS/Felvidék.ma)

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) vezetősége hálás szívvel köszöni a segítséget, hiszen köszönettel tartoznak mindenkinek azért, amit tesznek! Isten fizesse meg Nekik bőségesen!

(Forrás: SZMCS/Felvidék.ma)