(Fotó: Gecse Attila)

Elfogadta ugyan a rimaszombati városi képviselő-testület a város 2020-as költségvetését (kitekintéssel a 2021-es és 2022-es esztendőre), de az immár friss parlamenti képviselő Šimko József polgármester jelezte, nem írja azt alá. Nem ért egyet ugyanis a futballklub, valamint a tekepálya működtetését szabályozó ellenzéki javaslattal, amelyet a Merjünk Gyorsítani Klub épített be a javaslatba.

Maximálisan kihasználta az ülésre tervezett öt órát a rimaszombati testület, akik közül ezúttal csak két képviselő hiányzott. Az ülést eredetileg még februárban kellett volna megtartani, de a parlamenti választások, s a polgármester abban való érintettsége miatt elhalasztották. Šimko a Kotleba-párt listáján be is került a szlovák törvényhozásba, amelyhez Cziprusz Zoltán képviselő gratulált, Roman Vaľo, a Merjünk Gyorsítani Klub vezetője viszont kétségeit fejezte ki, mondván, Kotlebával senki nem áll szóba a parlamentben, s valószínűleg a polgármester parlamenti tagsága újabb szégyenfolt lesz a város becsületén, s ez támogatások helyett még inkább izolálja majd a várost.

„Tőlem akár holnap is megszüntethetik a városi lapokat”

Tavaly csak hosszas huzavona után fogadták el a költségvetést, így a betervezett építkezések java elmaradt, vagy áttolódott az idei évre. Ősszel egyszer már tárgyalták a költségvetést, de mivel

Šimko megvétózta a saját maga által beterjesztett adóemeléseket, így akkor azt visszavonták.

A Merjünk Gyorsítani Klub képviselői az elmúlt hetekben kerekasztal-tárgyalásra hívták a város vezetőit és a város dolgai iránt érdeklődő polgárokat, amelyen mintegy negyvenen meg is jelentek, s  számos javaslat hangzott el a költségvetéssel és a városi prioritásokkal kapcsolatban. A város vezetői közül viszont senki sem jelent meg, arra hivatkozva, hogy nem kapták meg azt elektronikus úton küldött meghívót.

A költségvetési vita elején a Merjünk Gyorsítani Klub képviseletében Michal Demeter terjesztette elő a klub által eszközölt módosításokat. Csökkentették volna a városi lapok támogatását, mivel szerintük az az elmúlt hónapokban a polgármester szócsövévé silányult, a szerkesztők semmibe veszik a lap alapító okiratát, így csak az első félévre tervezett támogatást hagyták volna meg, s júniusban átértékelték volna a lapok működését.

Šimko szerint akár már most megszüntethetik a lapokat, ő nem tart rájuk igényt. Az így felszabaduló összeget a testület egy lokális televízió létrehozását célzó pályázat kiírására költené.

Csökkentették volna a városi hivatal adminisztrációs költségeit is, mivel a polgármesternek parlamenti képviselőként már csak minimálbér jár. Csirmaz Miklós főellenőr figyelmeztette a képviselőket, hogy Šimko még nem tette le a képviselői esküjét.

Jóval kevesebb focira és tekére

Megkurtították volna a városi fociklub (mintegy 90 ezerrel) és a tekepálya költségvetését is. Előbbi kapcsán elsősorban az ifjúsági csapatok működését támogatnák, s mint elhangzott, a felnőtteknél a III. ligát már becsületesen be kell fejezni, s júniusban visszatérhetnek az ügyre. A tervezett megszorítások miatt már benyújtotta lemondását Miroslav Bitala, a klub ügyvezetője.

(Fotó: Gecse Attila)

A tekepályával kapcsolatos tervezett megszorítások Šimko szerint személyes bosszúra vezethetők vissza, a pár éve felújított tekepálya üzemeltetési teendőit az a Rábely Attila látja el, aki tavaly több alkalommal is keményen támadta a többségi képviselői klub vezetőit. A klub 10 ezer eurót szeretett volna a városi lámpák javítására, míg 15 ezer eurót egy intelligens gyalogátkelőhely kiépítésére fordítani Baktiban, ahol a főút megnövekedett forgalma miatt egyre veszélyesebb a közlekedés. De beépítették a költségvetésbe a Rimán átívelő két függőhíd rekonstrukcióját, új szavazóberendezés megvásárlását, ahogy további játszóterek kialakítását is. Heves adok-kapok után a testület 11 igen szavazattal, hat tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot (a magyar képviselők közül Juhász Péter és Cziprusz Zoltán nem volt jelen, Tankó Tamás, Figei Tibor és Sliva Tamás megszavazták a javaslatot, míg Rigó László tartózkodott)

„Tűzzék a kalapjuk mellé az építészeti versenykiírásokat!”

Az ülés további részében meghallgatták és tudomásul vették Zdeno Hronec erdőgazdász beszámolóját a városi erdők gazdálkodásával kapcsolatban, így megtudhattuk, hogy tavaly 2 292 m³ fa kivágására került sor, amely 253 ezer eurós bevételt jelentett a városnak, de 49 200 csemetét is kiültettek viszont 6,15 hektáron.

További heves vitát gerjesztett Csirmaz Miklós városi főellenőr beszámolója, amely szerint a város rendszeresen nem teljesíti és sokszor figyelmen kívül hagyja a képviselő-testület döntéseit.

Többek között a testület által elfogadott építészeti versenykiírásokról alakult ki újfent heves vita, amelyet Šimko szerint a képviselők a kalapjuk mellé tűzhetnek, de a városnak semmi haszna belőle.

A vitában Roman Vaľo arról tájékoztatta a testületet, hogy a város már két éve nem fizette be a tagdíjat a Gömöri Városok és Falvak Szövetsége kasszájába, s az a veszély fenyeget, hogy kizárják. Šimko szerint a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségéből a tagság fele már kilépett, s nem dőlt össze a világ.  A vita valószínűleg még elhúzódott volna, de mivel a képviselők közül már csak tízen tartózkodtak a teremben (11 képviselő kell a határozatok elfogadásához), Šimko berekesztette az ülést.

Legközelebb március 24-én találkoznak a képviselők, amikor az idei Városdíjakról is döntenek.