A pedagógustársadalomban, de a közvéleményben is több évtizedes téma a gyerekek túlterheltsége.

A heti tanítási órák számát illetően Szlovákia az „élmezőnybe” tartozik, holott szakmai körökben általános vélemény, hogy

az oktatás eredményességét nem a tanítási órák számának növelésével, hanem hatékony oktatással lehet elérni.

A koronavírus miatt bevezetett távoktatást elemezve, az Állami Pedagógiai Intézet munkatársai is belátták, hogy redukálni kell a kötelező tananyagot – legalábbis átmenetileg. Az elképzelést az oktatásügyi miniszter is támogatja.

Köztudott, hogy Szlovákia alap- és középiskoláiban a tantárgyak döntő többsége túldimenzionált és nagy a tantárgyak közötti átfedés is.

Többszöri sikertelen próbálkozás után most jött el az ideje annak, hogy „kigyomláljuk“ a felesleges, a gyakorlati életben nem hasznosítható ismereteket.

A megmaradt törzsanyag elsajátítására így sokkal több idő jut, és a diák mélyebbre tud  hatolni a hasznosnak vélt témakörökben, és nemcsak az ismereteket jegyzi meg, hanem kompetenciákat sajátít el. A tudásnak ugyanis akkor van igazán értelme, ha a valós helyzetek megoldását segíti.

A javaslatunk az, hogy körültekintően és szakmailag megalapozva határozzuk meg azt a tudásanyagot – nevezzük törzsanyagnak – amelyet minden tanulónak el kell sajátítania ahhoz, hogy az oktatás következő szakaszába léphessen.

Igazából azt tartanánk jó megoldásnak, ha a tananyag készülő redukálása nem csak a koronavírus által kiváltott „átmeneti időszakra” lenne érvényes. Tekintsünk rá végleges megoldásként és jól jár vele mindenki: diák, tanár és szülő egyaránt.

A Focus ügynökség felmérése alapján a megkérdezett szülők 72%-a támogatja a tervezett tananyagcsökkentést, és 67%-uk a jövőben is kevesebb tanulnivalót szeretne. A kevesebb tananyag ugyanis lehetőséget ad arra is, hogy – Vekerdy Tamással szólva – a diák ne csak átvegye a tananyagot, hanem merítkezzen is meg benne.

Annak idején Carl Rogers is úgy fogalmazott, hogy „csak az a tanulás befolyásolja az ember viselkedését, amely felfedezésen alapul, belső igényt elégít ki és élményszerű.”