Fülek (Fotó: Ján Krošlák, SME)

A koronakrízis jelentős befolyással lesz a város költségvetésére. Az önkormányzat a bevételeiben több mint egymillió eurós kieséssel számol. Határozott intézkedéseket foganatosított.

Amint arról a városi hivatal elöljárója, Mágyel Andrea informált, az áprilisi testületi ülésen jóváhagyott költségvetés-módosítás 5 százalékos GDP csökkenéssel és a kormány részéről két hónapig tartó korlátozó intézkedésekkel számol. Eszerint a forgatókönyv szerint a város csaknem 711 ezer euró összegű részadóval kap kevesebbet. „Kieséssel számolunk az oktatásügy, az adók területén, a város nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek bérleténél, valamint a kulturális és társadalmi rendezvényeknél is. Ezért a végső összeg, még ha ezt a forgatókönyvet vesszük is alapul, még magasabb lesz“ ‒ pontosította a hivatalvezető. A helyzet azonban a szavai szerint valószínűleg rosszabb lesz, mint amilyennel a módosított költségvetés számol. „A képviselő-testületünk ülése előtt egy nappal lett nyilvánosságra hozva a Pénzügypolitikai Intézet prognózisa, miszerint kéthavi intézkedések esetén 7,2 százalékos GDP csökkenés várható. A legrosszabb forgatókönyv 12,5 százalékos csökkenéssel számol, amely számunkra katasztrofális lenne. Csupán összevetésként, a 2009-es krízis alatt a csökkenés 5,5 százalék volt“ ‒  tette hozzá Agócs Attila polgármester.

A városvezetés lemondott a jutalmáról, a képviselők az illetményükről

A polgármester szerint a városnak pénzforrásokat kellett találnia a bevételi kiesések fedezésére. „A Visnyai Attila alpolgármesterrel kötött megállapodásunkat követően levelet küldtem a képviselő-testületnek, melyben lemondok a fizetésem 42,3 százalékának megfelelő összegű jutalmamról, ami kihat az alpolgármester fizetésére is. Így csupán az alapfizetésünket fogjuk kapni“ ‒ konkretizálta a polgármester. Példájukat követve lemondott az alapbéren felüli juttatásáról Mihály Judit főellenőr is, ahogy 12 városi képviselő is lemondott a krízis időszakára a képviselői illetményéről. Az MKP klub három képviselője nem mondott le az illetményéről, a civil szektornak ajánlják azt fel. A testület felfüggesztette a bizottságok működését is. Az FTC PT  a rendkívüli helyzetre való tekintettel nem részesül támogatásban a város költségvetéséből, és a polgármester a hivatalvezetővel felszólította a többi polgári társulást is, hogy értékeljék át a városi kasszából részükre jóváhagyott ez évi támogatások merítésének szükségességét. „Rendezvények úgysem lesznek engedélyezve, nekünk pedig segít minden megtakarítás“ ‒  egészítette ki a polgármester.

A projekteket és beruházásokat is visszafogják

A város a beruházások terén is visszafogottabban fog eljárni. A tervezett projektekből csak azok lesznek megvalósítva, melyekre a támogatás már szerződésbe lett foglalva. „Ez évben aszfaltozást is terveztünk 250 ezer euróért. Nagyrészt kénytelenek voltunk azt elhalasztani a további évekre. Csak a Hviezdoslav utca felújítását fogjuk megvalósítani, azt is csak abban az esetben, ha a krízis által kialakult helyzet nem rosszabbodik“ ‒  mondta a polgármester. Nem kerül sor sem a városi, sem a temetőbeli járdák felújítására. A város csak az optikai kábelek magántársaságok általi lefektetése során megrongált járdák felújítását fejezi be. „A felújításuk abból a pénzből valósul meg, melyet “kártérítésként” kaptunk ezektől a cégektől“ ‒  tette hozzá. Nem kap új felszereltségre beruházási támogatást a Közhasznú Szolgáltatások sem. A képviselők csökkentést szavaztak meg a Városi Művelődési Központot illetően is, nem lesz 18 ezer euró az épület berendezésére, sem további 13 ezer a tevékenységének biztosítására. A Vármúzeum 15,5 ezer eurótól esik el.

Csökkentik az alkalmazottak bérét is

A megtakarítási intézkedések másik része a városi alkalmazottakat érinti. Azokat a város három kategóriába sorolta. Az első kategóriába a polgármester szerint az ún. „élvonal“ tartozik, vagyis a Közhasznú Szolgáltatások dolgozói, a városi rendőrség, a helyi polgárőrség, a szociális terepmunkások és a közösségi központ dolgozói, akik napi szinten kerülnek kapcsolatba emberekkel. Ide lettek sorolva az alapiskolák pedagógusai is. Ők maradtak teljes munkaidőben százszázalékos fizetésért. A második kategóriába a nevelőnők, az iskolai étkezdék dolgozói, a takarítónők és az óvónők kerültek, akiknek a város a kormány rendelkezései alapján a jelen helyzetben nem tud munkát biztosítani. Az ő fizetésük 80 százalékra csökkent a munkáltató oldalán felmerült akadályoztatás miatt. Az utolsó kategóriában a városi hivatal és a kulturális intézmények alkalmazottjai szerepelnek, akiknek az önkormányzat 80 százalékos részmunkaidőt rendelt el, és ennek megfelelően csökkentette a fizetésüket is.

A város az így foganatosított intézkedésekkel megközelítőleg 823 ezer eurót takarít meg. „Sajnos, ezek az intézkedések nem biztos, hogy véglegesek. Az előrejelzések állandóan változnak, ez idáig mindig rosszabbra. Ha nem áll be változás, kénytelenek leszünk elbocsátásokhoz folyamodni. A teljes bevételi kiesésre kihatással lehet az a kormányhatározat, miszerint az önkormányzatok is jogosultak lehetnek a bevételükben mutatkozó kiesés pénzbeli kompenzációjára, nem csupán a vállalkozói szektor. Mi is munkáltatók vagyunk, a mi esetünkben méghozzá a második legnagyobb a mikrorégióban“ ‒  zárta szavait a hivatalvezető.

(Mikuš Kovácsová Klaudia, a Fülek város szóvivője)