Imafüzet (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A hatályos kormányrendeletek értelmében szünetelnek az összejövetelek templomainkban, mely alól a húsvéti szertartások sem képeznek kivételt. Az alábbiakban a Felvidék néhány helységében, a rendhagyó nagyhét időszakában történt eseményekről olvashatnak.

Köbölkúton, a Borromeo Szent Károly-plébániatemplomból közvetített szertartásokat a templom Facebook-oldalán kísérhetik figyelemmel. A vasárnapi szentmisék mellett keresztúti ájtatosságot, rózsafüzér-imádkozást közvetít Siekel István atya, de a helyi televízió is közvetített már szertartást. A virágvasárnapi szentmisét szintén a Facebook-oldalon követhették figyelemmel.

A megszentelt barkaágak később elérhetőek voltak a hívők számára a templom előtti téren. A nagyhét liturgiái és a húsvéti vigília időpontjai a Borromeo Szent Károly plébánia-Köbölkút címszó alatt találhatóak meg a Facebook-oldalon.

Siekel István plébános portálunknak elmondta: „Nekünk, papoknak sem könnyű, hogy az üres templomban egyedül misézünk. Lélekben azonban együtt vagyunk, együtt imádkozunk és kérjük a Jóistentől a nehéz helyzet mielőbbi megszűnését”. Hozzátette:

„Merítsünk erőt, türelmet, lelki gazdagságot, MIND a szenvedő, minD a feltámadott Krisztus erejéből ezekben a nehéz időkben.”

Kürtön, a vírus megjelenésével azonos időben született meg a Mindenszentek plébániatemplom Facebook-oldala, Kürti plébánia címen, abból a célból, hogy elérhetőek legyenek az egyházi szertartások a faluközösség számára.

Főtisztelendő Maga Péter plébános az oldalon értesíti a híveket, hogy a megszentelt barkaágakat a helyi virágüzletben lehet átvenni a hét folyamán.

A nagyhéti és a húsvéti szertartásokat a hívek jelenléte nélkül tartják meg, az időpontok a kürti plébánia Facebook-oldalán vannak feltüntetve, ahol csatlakozni lehet a három szent nap és a vigília szertartásaihoz.

Kisújfalun Tatár István református lelkipásztor portálunknak elmondta, hogy a tavalyi évben felújított 233 éves református templom is elárvult a szabályok értelmében.

Ám a gyülekezet nem marad igehirdetés nélkül, mert a presbitériummal közösen megoldást nyert a közösséggel való folyamatos kapcsolattartás. Videóformátumban az istentiszteleteket, a Kisújfalui Ref. Egyházközség című Facebook-oldal profilján tekintheti meg az egyház- és faluközösség, minden vasár- és ünnepnapon.

Az írott igehirdetések igénylését a presbitérium tagjai telefonos felmérés alapján végezték el, és azt kinyomtatva elküldték az igénylőknek, az időseknek, így mindenkihez eljutottak a húsvéti időszak prédikációi.

A napi áhítatokat az egyházközség és a Kisújfalu elnevezésű nyilvános csoport Facebook-oldalán is figyelemmel kísérhetik az érdeklődők.

Nagyölveden Antala Éva tiszteletes asszony a Nagyölvedi Református Egyházközség nevű Facebook-oldalon buzdítja a gyülekezet tagjait. Bibliaórákat, istentiszteleteket tesz közzé a Zempléni Református Egyházközség oldalával és a környékbeli református egyházközségek oldalaival közösen. Igehirdetéssel, igemagyarázattal találkozik az olvasó a Reformata.sk oldalon, ahol a felvidéki lelkipásztorok igehirdetései olvashatók.

Versekkel, igékkel, képekkel és megerősítő gondolatokkal találkozik, aki az egyházközség üzenőfalára látogat. Antala Éva lelkipásztor igemagyarázattal, lélekemelő gondolatokkal követi a nagyhét történéseit, ami Jézus végtelen szeretetét tükrözi a gyülekezet felé.

Ugyancsak Nagyölveden, a Szent Angyalok templomban teljesen egyedül végzi el a nagyhét szertartásait és mutatja be a szentmiséket Sárai Attila plébános.

Sárai Attila így vall a rendkívüli helyzetről: „Ez a bezártság nemcsak a hívők számára jelent nagy kihívást, de nekünk, papoknak is megpróbáltatást és olyan kereszthordozást jelent, amit eddig nem ismertünk. Legidősebb paptársaim emlékeznek hasonló karanténra, ami az állatok betegségéből kifolyólag volt elrendelve, valamikor a ’60-as években, akkor szintén bezárták a templomokat is néhány helyen. Az elmúlt hetekben két esetben hívtak súlyos beteg testvérhez, ahol a családtagok is szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járultak, és a rászorulókat a betegek kenetével láttam el. A szentmiséket az egyházközség tagjaiért ajánlom fel és természetesen minden rászorulóért kérem az Úr áldását és kegyelmét.”

Nagyölved, a Szent Angyalok templom

Szőgyénben a Mária Légió Húsvéti lelkiség címmel imafüzetet adott ki Farkas Zsolt esperesplébános buzdító gondolataival, imákkal, húsvéti elmélkedésekkel.

Az imafüzetet a Mária Légió és a 32. számú Szent Mihály cserkészcsapat tagjai hordták szét a faluban és rakták be a postaládákba. Zsolt atya a nagycsütörtöki szentmisét fényképes beszámolóban tette közzé a Facebook-oldalon. A Szent Mihály-templom kertjében végzett keresztúti ájtatosság, melyet a helyi televízió rögzített, szintén a Facebook-oldalon volt követhető.

Szőgyéni templom

Az elkövetkező napok eseménye még, hogy nagyszombaton, a Nagyboldogasszony templomban vigíliaszertartást mutat be Farkas Zsolt atya, amit a Konfer TV sugároz 21 órai kezdettel. A Konfer TV az Érsekújvári és a Lévai járás több helységében sugározza adását, így a hívő közösségek bekapcsolódhatnak a szentmisébe és virtuális módon ünnepelhetik Krisztus feltámadását.

Mindezek mellett a lelkészek kérik a közösségek tagjait, a lélekben ünnepelni vágyókat, hogy kövessék figyelemmel a világhálón, a televízióban és a rádióban sugárzott szertartásokat.

Így lélekben együtt élheti át a kereszténység a legnagyobb ünnepet, a megváltás kegyelmét, a húsvétot.

A szőgyéni üres templom (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Reményeik szerint az üres templomok ellenére az imádkozni vágyók szíve és lelke megtelik kegyelemmel és a feltámadt Krisztus békéjével, s bíznak abban, hogy mihamarabb megnyílnak a templomok és ismét együtt ünnepelhetik a legszentebb áldozat bemutatását.

Végezetül álljon itt Reményik Sándor Az üres templomban című versén keresztül a hozzánk érkezett üzenet:

„A templom üres, a lelkem tele.
Megértjük egymást, pedig nincs szavunk,
Itt állok, szemben állok Ővele
S nem látja senki, hogy együtt vagyunk.”