A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete (MZTSZ) ingyenes internetes zenepedagógiai folyóirata (www.parlando.hu) 2020. évi harmadik számának a tartalmát olvashatják alább. Ha valamelyik cím elnyerte tetszésüket, klikkeljenek rá, s kinyílik a tartalom. Jó böngészést.

TARTALOM

 

AJÁNLÁS A TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓK MEGSZERVEZÉSÉRE DIGITÁLIS TÁVOKTATÁSBAN, AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSBAN. AZ MZMSZ SZAKMAI JAVASLATA AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS MINDEN ÁGÁBAN ÉS ISKOLÁJÁBAN


TEHETSÉGGONDOZÁS KODÁLY SZELLEMÉBEN

Hangról hangra… Az ifjúság kórusénekléséért. A KÓTA és a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület szervezésében 2020. március 6-8. között tartott tanár továbbképzés beszámolóiból: Bálint Gáborné Szabó Csilla tanító; Balásné Molnár Ildikó ének- és szolfézstanár, karvezető; Csimáné Varga Lívia ének-zene tanár, karvezető; Fazekas Réka ének-zenetanár, karvezető; Opánszki Dávid ének-zenetanár, karvezető írásai (Szerkesztette: K. Udvari Katalin)

Dr. Antal-Lundström Ilona: Kodály Zoltán zenei nevelési rendszerének krízise. Egy doktori dolgozat reflexiói-VITAIRAT / Dr. Antal Lundström Ilona tankönyvsorozata – A zene titkos nyelve (Ének-zene 5.) / A hangok játéka (Ének-zene 1-2.) (pdf)

„A mi Kodályunk”. Magyar zenés ismeretterjesztő film (Rendezte: Petrovics Eszter) / Petrovics Eszter: Olyan időszakot tudtunk felfedezni Kodály életművében, amely a szakma előtt is ismeretlen (Petrovics Gabriella, Magyar Hírlap) / A zeneszerző ifjúkora két fiatal muzsikus párbeszédeiből bontakozik ki (Magyar Hírlap)


BARTÓK 75

Ludmány János: Az ujjrend jelentése és jelentősége Bartók Béla Gyermekeknek c. művének első és revidiált kiadásának tükrében (2019) (pdf)WEINER 135 / 60

Molnárné dr. Svikruha Márta: Vonós hangszerűség és plasztikusság Weiner Leó kamaraműveiben és tanítási módszerében (2012) (pdf)


TANÁRKÉPZÉS

Dr. Dominkó István: A zenetanítás felelőssége és a zenetanár személyiségében rejlő lehetőségek

Kiszl Péter – Németh Katalin: Diszciplínák metszéspontjában: zenei könyvtárosok képzése az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (pdf)

Fekete Anikó – dr. Bodnár Gábor: Kreatív zenei tréning az ELTE-n (pdf)

Csibi Anett: Kondor Béláról, nem csak a „kötelezőt”. Tanítási gyakorlathoz kapcsolódó óra terve és tananyaga (pdf)ZENEPSZICHOLÓGIA

Szakálos Sziringa: A tanulók tanuláshoz szükséges legfontosabb személyes tulajdonságainak vizsgálata vizuális kérdőív segítségével. A tanári szakdolgozat kivonata (pdf)


A XXI SZÁZAD ZENÉJE

Dubrovay László: A zenei információs rendszer változása – Előrehaladás a részhangrendszerben (felhangrendszerben) (pdf)

Tíz ősbemutató a Kósa hangrendszerben (Fészek Művészklub, 2020. III. 4.) (1:24:49)

 


MŰVÉSZETELMÉLET

www.foldesimre.hu

Beethoven mosolya. Hollerung Gábor előadása Beethoven Waldstein-szonátájáról. Közreműködik: Balog József (zongora) (1:12:00)

Györffy István: A bécsi klasszikus rondóforma (pdf)


ÉNEK-ZENE ÉS A KÖZOKTATÁS

Dr. Hausmann Kóródy Alice: A zeneirodalom tanítása középiskolában (Egy módszertani kísérlet eredményei és tapasztalatai)

Süttő Ildikó: Személyiség- és készségfejlesztés zenével a Kokas-pedagógia tükrében (pdf)

Tölgyessy Zsuzsanna: Karanténpedagógia a közoktatásban (Tani-tani)


EGYHÁZZENEI PEDAGÓGIA

Dr. Kinczler Zsuzsanna: Zene a hitoktatásban (2015) (pdf)


ESSZÉK-BESZÁMOLÓK

Ungár István: A legenda (pdf)

Dr. Burián Miklós: A lélek pozitív hatása a tanítás-tanulás folyamatára (pdf)

  1. Kecskés András: Történések honunkban a népénekek háza-táján (Történelmi visszatekintő – javaslatok) (pdf)

Czeloth-Csetényi Gyula: A 19. századi magyar fuvolázás újabb adatai (pdf)

Prokop Anna: Matuz István zenekari fuvolaestje (BMC, 2020. III. 8.)


EMLÉKLAPOK

Dombóvári János: Kháron ladikján együtt az öröklét felé… Személyes búcsú a Bónis-házaspártól (pdf)

Dr. Morva Péter megemlékezése a gyermekrádiózás egyik nagy személyiségéről, a 2019 decemberében elhunyt Bónis Ferencről (Tani-tani)


BÚCSÚZUNK

Elhunyt Zempléni Kornélné Szabó Andrea (1934-2020) zongoraművész-tanár

Elhunyt Dinnyés István (1935-2020) Weiner Leó-díjas zenepedagógus, a Magyar Kodály Társaság alapító tagja, címzetes nyugalmazott igazgató

Elhunyt Deákné Szabó Zsuzsánna (1955-2020), a Molnár Antal Zeneiskola hegedűtanára, zenekari hegedűművész. Deák Csaba búcsúja

 


ZENE – IRODALOM – FILM

Biber: Védőangyal – Passacaglia Urbanetz-Vig Margit (viola d’amore) előadásában (pdf)

Petrőczi Éva alkotásaiból: Könyörgés, márciusi hóban (Cserta Gábor és Cserta Balázs megzenésítésében is) / Richard Wagner modorában

Kelecsényi László: Egy ária – egy élet

Dozvald János: Banal Grande – Filozofikus játék egy formai ötlettel Vivaldi zenéjére (1990, 2020) (5:33)

Még a csend is égig kiált! Müller Péter Sziámi, Polgár Péter és Takáts Eszter dala (2:40)


BELEOLVASÓ

Szabó Csaba összegyűjtött írásai I. / Részlet a könyvből: A magyar népzene ötfokú hangsorai és szolmizációjuk + Fittler Katalin recenziója


RECENZIÓK

Genius loci – avagy hitelesség és/vagy hagyomány.
J. S. Bach Karácsonyi oratóriuma a lipcsei Tamás templomban készült felvételen (Accentus Music – ACC 30469) (Fittler Katalin)

Jean-Jacques-Baptiste Anet szonátái hegedűre és basso continuóra (Hungaroton – HCD 32754) (Fittler Katalin)

Kreatív homlokzatok, ismeretlen mesterek, hangolt örökség (A. Gergely András)

 


INTERJÚK

Réfi Zsuzsanna: Da capo – Negyedszázad, félszáz beszélgetés. „Nem tudok visszafelé gondolkozni” – Beszélgetés Záborszky Kálmánnal (Gramofon könyvek, 2019) (pdf)

Józsa Ágnes rádiós interjúi (Anima Musicae&>.Horváth László / Somos Csaba (Civilrádió, 2020)


AJÁNLÓ

Viola Romance – Rivka Golani (brácsa) és Kollár Zsuzsa (zongora) előadásában (Hungaroton, 2020)

A BMC legfrissebb újdonságai

Petrőczi Éva költő alkotásai a Katica-Könyv-Műhely gondozásában


1341 MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUS
2020. évi „kerek” születési évfordulóiból (III. TERVEZET)


SZERZŐI ÉS TEMATIKUS TARTALOMJEGYZÉK

Az MZTSZ PARLANDO c. internetes zenepedagógiai folyóiratában az 1959/1. – 1964/12. és 1996/1. – 2020/2. számokban megjelent írásokról 

 ***

A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete (MZTSZ)
ingyenes internetes zenepedagógiai folyóirata (www.parlando.hu)

Megjelenik egy évben hatszor
(január, március, április, május, szeptember és november végén),

de a jelen hírlevéltől függetlenül is olvasható a PARLANDO honlapján (www.parlando.hu).

Felelős szerkesztő: Zelinka Tamás (e-mail: tamas.zelinka@gmail.com) (mobil: +3630/826-1746)
Felelős kiadó: dr. Gyimesi László, az MZTSZ főtitkára