Fotó: pixabay.com

A parlament szerdai ülésén elfogadta az egyetemeket is érintő törvénymódosítást, melynek értelmében a felsőoktatási intézmények videokonferencia formájában, tehát a vizsgázók fizikai jelenléte nélkül is megrendezhetik az államvizsgákat, illetve a különböző szakdolgozatok, disszertációk védését.

Az alapiskolások teljesítményét a módosítás értelmében ettől kezdve szóban is lehet majd értékelni. Az értékelési kritériumokat az adott oktatási intézmény szabhatja meg.

Mivel az államvizsgák és védések nyilvánosak, az egyes egyetemeknek biztosítaniuk kell ezek nyilvános közvetítését.

Hasonló szabályok vonatkoznak majd az akadémiai szenátusok és az iskolai önkormányzatok üléseire is.

A törvénymódosítás értelmében abban az esetben, ha egy alapiskolás tanulót az első félév végén nem lehet a megszabott vizsgaidőpontban vizsgáztatni és értékelni, akkor az iskolaigazgató pótvizsgaidőpontot írhat ki. A pótvizsgát az első félév befejezése utáni két hónapon belül meg kell tartani.

A jogszabály arról is rendelkezik, hogy a nappali tagozatos képzés távoktatás formájában is megvalósulhat.

További újítás, hogy a negyedik osztályban szokásos természeti iskolára szánt anyagi forrásokat az iskolák 2020 végéig használhatják fel. A szakkörökre szánt támogatást más célokra is fordíthatják, ha ezek összefüggenek a válsághelyzettel.