Fotó: Bodó Károly

Május 29-én a Magyar Közösség Pártja székházában került sor arra a munkatalálkozóra, amelyen a magyar elektorátust felölelő pártok küldöttjein túl részt vettek az országos hálózattal rendelkező civil szervezetek, országos hatáskörű ernyőszervezetek és a történelmi egyházak magyar képviselői.

Üdvözölték e fontos fórum megszervezésének ötletét, megvalósulásának tényét és egyöntetűen támogatták a jövőre esedékes országos népszámlálás kapcsán szükséges közös fellépést és együttműködést.

Az egyeztetés eredményeként az alább olvasható nyilatkozatot fogalmazták meg, és a jelen lévő képviselők aláírásukkal is kinyilvánították elkötelezettségüket a közös munka és fellépés ügyében.

Csáky Pál és Gubík László az egyeztetésen (Fotó: Bodó Károly)

Szlovákiai magyar szervezetek közös nyilatkozata a 2021-es népszámlálással kapcsolatos tájékoztató kampány megszervezéséről

Jövőre ismét népszámlálás lesz Szlovákiában.
A kisebbségben élő nemzeti közösségek számára a tízévente ismétlődő népszámlálás kiemelt jelentőséggel bír. A népszámlálás eredménye nagy súllyal esik majd latba saját kultúránk, nyelvünk, nemzeti önazonosságunk és ezáltal közösségünk hosszú távú megmaradását illetően.

Közös érdekünk, hogy az állam hivatalos statisztikáiban minél nagyobb számban és arányban jelenjünk meg. A magyar nemzetiséget és anyanyelvet megvallók számának a magyar nyelv használatának jogi lehetőségein, a magyar kultúra megélésén és ápolásán túl komoly lélektani szerepe is van.

Sorsdöntő jelentősége van tehát annak, hogy mindenki teljes természetességgel megvallja magyar nemzetiségét, anyanyelvét és vallási hovatartozását.

Erre való tekintettel a nyilatkozatot alább aláíró felvidéki magyar szervezetek, egyházak képviselői közös felelősségünkre alapozva a mai napon megkezdtük az egyeztetéseket egy, a népszámlálással kapcsolatos tájékoztató kampány megszervezéséről.

Őry Péter OT-elnök beszéde (Fotó: Bodó Károly)

A szervezetek jelen lévő képviselői aláírásunkkal elkötelezzük magunkat arra, hogy a lehetőségeink felső határáig munkát és anyagiakat fektetünk a közös tájékoztatási kampányba, illetve igyekszünk további társadalmi szereplőket és egyéneket mozgósítani, bevonni e közösségi ügy érdekében.

Mindenkire számítunk a közös munkában!

A fórum résztvevői

(MKP)