A projekt fő célkitűzése a foglalkoztatás növelése, főként az idősebb, munkaképes korú lakosok segítése a munkaerőpiacra történő beilleszkedése révén, emellett azonban szerepet kap az idősellátásban érdekelt helyi intézmények közötti, határon átnyúló kapacitáskoordináció, illetve a lakosság egészségi állapotának fejlesztése egy szűrőbusz beszerzése révén.

2019. júliusában indult az a négy éven át tartó, az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (www.skhu.eu) keretén belül megvalósuló, 7 projektből álló RE-START akcióterv, amellyel a magyarországi résztevő projekt partnerek a periférikus térség gazdasági és munkaerőpiaci aktivitásának fokozását tűzték ki célul. Ennek az akciótervnek egyik projektje a RE-BOOT (SKHU/1802/3.1/053), amely 2021. októberig tart.

A projekt célja a térség munkaerőpiacának élénkítése, az integrált határokon átnyúló szociális és idősgondozó ellátó hálózat elindítása, az idősek segítése, továbbá a lakosság egészségügyi állapotának javítása az Alsó-Ipoly völgyében, amely feladatokra 390 897,30 euró ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) támogatási forrás áll majd rendelkezésre.
A projekt keretében a Szobi Járási Család- és Gyermekjóléti Központ kétnyelvű, online, az idősgondozás terén a határon átnyúló kapacitáskoordinációt elősegítő rendszert hoz létre, amely a korlátozott férőhelyekkel, munkaerővel és anyagi forrásokkal való hatékony gazdálkodást segíti elő.

Emellett megszervezésre kerül egy mentorprogram, amelynek révén a mentorok az idősebb, 50 év feletti korosztályba tartozó lakosok munkaerőpiacra való visszatérését segítik elő. A mentorok képzését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat valósítja meg, míg a mentorok foglalkoztatása a Szobi Járási Család- és Gyermekjóléti Központ feladata.
Szintén a projekt kretén belül Szob Város Önkormányzata egy szűrőbusz beszerzésével a térségben elérhető egészségügyi szolgáltatások bővítését tűzte ki célul, amely az egyes kórképek korai felismerése révén segíti elő – elsősorban az idősebb, kevésbé mobilis – lakosság egészségi állapotának javítását.

A projektben részt vevő két szlovákiai kis-és középvállalkozás, a Natur Products – Németh s.r.o. és a Mira Office s.r.o., termelőeszköz beszerzése kerül támogatásra, amely a termelési kapacitás növekedése mellett a dolgozói létszám növekedését is eredményezi.