Vörös Mária, Fekete Irén, Filip Mónika és Gajdács Mónika (Fotó: Filip Mónika, facebook)

Iskolalátogatások, szakmai találkozók, sokszínű tapasztalatcsere és törvényalkotások – röviden így jellemezhetnénk az oktatási minisztérium Nemzetiségi Oktatásért Felelős Főigazgatóság elmúlt hetekben végzett munkáját. A részletekről Gajdács Mónika, a főigazgatóság megbízott vezetője számolt be a Felvidék.ma megkeresésére.

Az elmúlt hetekben több nemzetiségi, nagyrészt magyar tanítási nyelvű intézményt keresett fel Filip Mónika államtitkár és a főosztály megbízott vezetője. Az első találkozások Komáromban, Rimaszombatban, Kassán, valamint Eperjesen valósultak meg.

„Az oktatási minisztérium nyitott a tanintézmények felé, ez nyilvánul meg iskolalátogatásokban. Ennek legfőbb célja az ismerkedés és a kapcsolatépítés. Ezek az tanintézmények a nemzetiségi oktatásunk alapjai”

– nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Gajdács Mónika. Mint a megbízott vezető hozzátette: első körben szeretnék felvenni minden olyan egyetemmel a kapcsolatot, ahol nemzetiségi oktatás folyik.

Rimaszombatban (Fotó: Filip Mónika, facebook)

Május második felében elsőként a komáromi Selye János Egyetemre látogattak el. Aznap keresték fel a Selye János Gimnáziumot is. Május végén az Eperjesi Egyetem vendégei voltak. Mint megjegyezte: az egyetemek mellett fontosnak tarják a közép- és alapiskolákkal való kapcsolattartást is. Így látogatták már meg a komáromi állami gimnázium mellett a Rimaszombati Magán Szakközépiskolát, s a kassai Márai Sándor Gimnáziumot.

A látogatások nagyrészt az intézmények részéről érkező meghíváson alapultak. Személyes, illetve elektronikus megkereséseknek örömmel tesznek eleget – jelezte az államtitkár nevében is Gajdács Mónika.

„A középiskolák esetében a távoktatás kivitelezéséről, az érettségi vizsgákról beszéltünk. Emellett szóba kerültek az adott iskolák specifikumai, erősségei is” – mondta el az iskolalátogatásokkal kapcsolatban. Az egyetemek esetében az igények feltérképezéséről, a koronavírus-járvány miatt megváltozott körülményekről és feltételekről folytattak tapasztalatcserét.

A későbbiekben szeretnék felkeresni a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemet és természetesen a pozsonyi Comenius Egyetemet sem hagyják ki. Az egyetemek mellett a tervek szerint felkeresik a zoboraljai magyar alapiskolákat, illetve a fővárosi magyar tanintézményt is. Ugyancsak tervezik már az Ipoly menti pedagógusokkal való találkozást Ipolyságon.

Mint korábban már megírtuk, az ipolysági Gajdács Mónika május elején került a Nemzetiségi és Inkluzív Oktatásért Felelős Főigazgatóság munkatársai közé, ahol Prékopp Mária távozását követően az államtitkár megbízta a főigazgatóság vezetésével.

Az Eperjesi Egyetemen (Fotó: Filip Mónika, facebook)

A minisztériumban átszervezések folynak, ez érinti a főigazgatóságot is, ahol vélhetően különválik a nemzetiségi oktatásért és az inkluzív oktatásért felelős osztály.  Az emberi erőforrások erősítése továbbra is folyamatban van. A közeljövőben szakemberekkel bővül  a főosztály – emelte ki a vezető.

„A napi tevékenységünkhöz tartozik az oktatást érintő aktuális ügyek intézése. A szükséges dokumentáció kétnyelvűsítése is a feladatköreink egyike”

– szögezte le. Az oktatási minisztérium rendeleteit, útmutatásait, irányelveit és egyéb dokumentumait fordítják le a nemzeti kisebbségek nyelvére. A tanintézmények, vagy akár a szülők által jelzett aktuális problémákra igyekszenek minél gyorsabban reagálni, s orvosolni azokat.

Mint a megbízott főigazgató elmondta: mindezek mellett a kormányprogramban megfogalmazott nemzetiségi oktatásügy kidolgozásán is tevékenykednek. Itt mások mellett a nemzetiségi oktatásügy rövid, illetve hosszú távú céljait fogalmazzák meg, szakemberek bevonásával.

A kassai Márai Sándor Gimnáziumban (Fotó: Filip Mónika, facebook)

A nemzetiségi oktatásügy meghatározását érintő törvénymódosítási javaslatokat is kidolgoztak, melyeket már továbbítottak az államtitkárhoz. Más törvényjavaslat megfogalmazásán is tevékenykednek.

A főigazgatóság prioritásként kezelni a kapcsolatépítést és az együttműködést a pedagógiai szervezetekkel, az oktatásügyi szakemberekkel. Mint kiemelte:

jelenleg a nemzetiségi főosztály működésének stratégiáján és koncepcióján dolgoznak annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudják támogatni a nemzetiségi iskolákat.

Június első hetében Filip Mónika és Gajdács Mónika a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének vezetőségét látta vendégül. Ez volt az első személyes találkozó, ugyan Filip Mónika telefonon már korábban egyeztetett Fekete Irénnel, a szövetség elnökével.

A szövetséggel kapcsolatban Gajdács Mónika elmondta: kulcsfontosságú szervezet, hiszen összefogja a felvidéki magyar tanintézményeket és azok pedagógusait, emellett a rendezvényeivel támogatja a pedagógusok továbbképzését.

A múlt heti tartalmas szakmai találkozón mindezek mellett az igényeket felmérték, egyfajta jövőképet fogalmaztak meg. Oktatáspolitikai szakemberek véleményére is számítanak. Éppen ezért a közeljövően személyes találkozásokat szerveznek a felvidéki szakemberek bevonásával.