Balga Zoltány atya (Fotó: Lucie Hornikova, archív)

Az Együttélés politikai mozgalom Esterházy János Emlékbizottsága gratulált Balga Zoltánnak, a Prágai Magyar Katolikus Plébánia plébánosának pappá szentelése 10. évfordulója alkalmából. A köszöntő szövege az alábbiakban olvasható.

„Igen tisztelt Plébános Úr, kedves Zoltán atya!

Kérem, engedje meg, hogy a COEXISTENTIA-SOUŽITÍ-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŽITTJA politikai mozgalom Esterházy János Emlékbizottsága nevében és személyesen is őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntsem Önt pappá avatásának 10. évfordulóján.

Kihasználva ezt az alkalmat, szeretném kifejezni nagy elismerésünket és hálánkat áldozatos tevékenységéért, mellyel hozzájárul Isten szolgája Esterházy János, mártírhalált halt hősünk kultuszának ápolásához, boldoggá avatásának előkészítéséhez. Meggyőződésünk szerint kanonizálása nagyban elősegítheti majd jogi rehabilitálását is, mely az Esterházy János Emlékbizottság legfőbb célkitűzése.

Úgyszintén nagyra értékeljük pótolhatatlan  részvállalását  a csehországi magyarok közösségépítő munkájában, a szervezeteik közötti együttműködés erősítésében, elmélyítésében.

A Prágai Magyar Katolikus Plébánia és a mozgalmunk Esterházy János Emlékbizottsága közötti kiváló együttműködés további sikeres folytatásának reményében

mély tisztelettel és nagyrabecsüléssel

PhDr. Kocsis László Attila
elnök”