A perbetei tölgyfaliget bejáratánál megújult kereszt felszentelése (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Szűz Mária neve napjának ünnepén, szeptember 12-én ünneplik a perbetei tölgyfaligetben található kápolna búcsúját. Az ünnep alkalmából újra megnyílt a tölgyfaliget szigorúan zárt kapuja, mely természetvédelmi terület és csupán rendkívüli alkalmak adnak szabad utat mindazoknak, akik az ősi fák árnyékában kívánnak imádkozni a boldogságos Szűz Anyához, elmélyülni és feltöltődni a különös hangulatot árasztó ligetben.

A barokk-klasszicista stílusban épült Szűz Mária-kápolnát több mint háromszáz évvel ezelőtt építették a perbeteiek ősei. Remetekápolnának is nevezik, mivel a ligetben a 17. századtól remeték éltek. Az utolsó remete Sebők Pál halála után épült fel a kápolna. A Szűz Máriát ábrázoló kegyképet Ordódy György, komáromi várkapitány ajándékozta a kápolnának.

Az 1763-as földrengés megkímélte a kápolnát és a kegykép is sértetlen maradt, amit csodának minősítettek.A kápolnát 1909-ben átépítették, majd 2013-ban nagy összefogással felújították és újraszentelték.

Szeptember második vasárnapján ismét ünnep volt a tölgyfaligetben, ahová nem csak helyiek, de a közeli és a távolabbi helységekből is érkeztek hívek, a liget bejáratánál megújult fakereszt felszentelésére és az ünnepi szentmisére.

Szentmise Mészáros Dávid atyával (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Klotton Erzsébet, a megújult kereszt megvalósításának szorgalmazója, portálunknak elmondta, hogy a liget bejáratánál az 1957-ben felállított akácfa fakeresztet az idő vasfoga felemésztette, és úgy érezték, a kegyhely értékét növelné annak megújítása. A kereszt az út mellett áll, így az arra járók figyelmét Isten felé és a ligetben megbúvó kápolna felé irányítja. Az ötletre Józsa Attila esperes-plébános mondott áldást, akit időközben hivatása más helyre szólított. Az adakozásból megújult a keresztet  Gerendás Norbert szentpéteri fafaragó faragta ki, a régi kereszt pontos mását tölgyfából készítette el. A keresztet Mészáros Dávid plébános szentelte fel Szűz Mária névnapjának ünnepén.

Klotton Erzsébet az egyházközség aktív tagja és Mészáros Dávid plébános, a kápolna homlokzatán a kegykép másolata látható (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Szabó Edit, a helyi iskola igazgatója elmondta, hogy a 2015-ben átadott perbetei tanösvény utolsó állomása a tölgyfaliget. A tanösvény dr. Mátyás Ernő geológus nevét viseli, és az Enviroprojekt pályázat segítségével valósult meg az iskola és az önkormányzat jóvoltából.

A tanösvény elvezeti a látogatókat Perbete község természeti és kulturális emlékeihez, bemutatja a község kataszterének természeti összetevőit, vizeinek és talajának összetételét, növény- és állatvilágának jellegzetességeit.

Így minden tanévben ellátogatnak a ligetbe az iskola tanulóival és megvizsgálják a liget különleges, védett növényzetét, ahol 69 tölgymatuzsálem áll, melyből van olasz, kocsányos, molyhos, dárdáskarélyú kocsánytalan tölgy is. A legidősebb fa négyszáz éves.

Gerendás Norbert fafaragómester és Mészáros Dávid atya (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az igazgató asszony, aki a hely pontos ismerője, elmondta még, hogy hajdan,

Mária Terézia is a Perbete mellett elhaladó országúton járt, nehéz hintóival katonai kísérettel Bécsből indulva, Pozsonyon át, Budáig. Minden útja alkalmával Perbetén pihent meg, abban a vaskos barokk házban, mely ma plébániaként szolgál.

Abban az időben Perbete lóváltó állomás is volt, a régi kocsma épületében váltottak lovakat az úton levők.Talán a királynő látogatásai alapján kelt életre az a legenda, hogy a kápolna többszázéves kegyképe Mária Terézia arcvonásait idézi. Hasonló a perbetei templomban található Madonna kép is, ahol az oltárkép körül tizenhat kis angyal van ábrázolva, s a királynő is tizenhat gyermekes édesanya volt.

Vendégek és vendéglátók a négyszáz éves tölgyfa alatt (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az ünnepi szentmisén a kegykép másolata volt látható, mely a csodatévő Boldogasszonyt ábrázolja ezüsttel, arannyal, drágakövekkel díszített koronával és a gyermek Jézussal a karján. A szentmisét a kápolna előtti téren, az ősi fák árnyékában mutatta be Mészáros Dávid atya, aki a szertartást követően köszönetet mondott a kereszt készítőjének, Gerendás Norbertnek, Klotton Erzsébetnek, aki a kereszt megvalósítását segítette, Zsitva Norbert polgármesternek a munkálatokban nyújtott segítségért és a tavaszi zivatarban megsérült keresztúti stáció helyreállításáért.

Az ünnepi alkalom, a liget varázsa és különleges flórája bizonyára lelki felüdülést nyújtott mindazoknak, akik részesei voltak a perbetei ünnepségnek. A régi kereszt pontos mása pedig megújulva emelkedik a magasba és hirdeti Isten dicsőségét az úton levőknek.

Részlet a ligetből (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)