December 9-én délután 14 órától a dunaszerdahelyi Danube EuroConsulting Kft. a Nagyabonyi úton levő West Side irodaházban kialakított szakmai gyakorlóhelyen és közösségi irodában megtartotta a „Gyakorlati szakmai tananyagfejlesztés és oktatás tehetséggondozással egybekötve a felvidéki kereskedelmi és vidékfejlesztési szakközépiskolákban“ című pályázatának projektzáró sajtótájékoztatóját.

A sajtótájékoztatón bemutatásra kerültek az eredmények, amelyek az elmúlt 2 év alatt születtek annak a pályázatnak a keretében, amelyet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatott. A pályázat keretében kidolgozásra került 2 oktatási programcsomag („Forrásszerzés és pályázatíró tanfolyam”, „A turizmusfejlesztés stratégiai és gyakorlati környezete”), amelyek elérhetőek a pályázó honlapjáról, de ezen cikk alatt is megtalálhatók a programcsomagok linkjei. Elhangzott, hogy a programcsomagok (tulajdonképpen e-publikációk) kidolgozásának ötletét a nemzetek tanítójaként ismert Johannes Amos Comenius alábbi gondolata adta: „Könyvek révén sokan lesznek tudóssá az iskolán kívül is, könyvek nélkül viszont senki nem lesz tudós, még az iskolában sem!”.

A pályázat keretében sor került továbbá még összesen 12 szakmai gyakorlati oktatásra is 2 szakközépiskolában (a nagymegyeri Kereskedelmi Akadémián és a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolában), online formában, melyek során több mint 200 diák ismerkedhetett meg a kidolgozott szakmai programcsomagokkal. Mindkét iskolában nagy sikere volt a szakmai gyakorlati oktatásnak, a diákok élénken bekapcsolódtak a tanítási órák menetébe, amelyeket Lelkes Gábor, a Danube EuroConsulting Kft. ügyvezetője tartott meg. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a pályázat során elkészült ismeretanyag a következő tanévben is bemutatásra kerül majd az érintett szakközépiskolákban. Lelkes Gábor továbbá elmondta, hogy amennyiben más középiskolák is érdeklődnek a rendhagyó szakmai gyakorlati oktatás iránt, örömmel mennek el más intézményekbe, s adják át az ottani diákoknak azt az ismeretanyagot – tudástárat, amely a magyar kormány finanszírozásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lebonyolításával jöhetett létre 2019. január elseje és 2020. december 31. között.

A 2 programcsomag elérhetőségének linkjei:

https://www.dropbox.com/s/l36kpuqkz61qr5n/turizmusfejlesztes%20strategiai%20es%20gyakorlati%20kornyezete%20FV01.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/5ccyesxmamet414/Forrasszerzes%20es%20palyazatiro%20programcsomag%20FV01.pdf?dl=0