(Fotó: pozsonyikatolikusok.sk)

A jelenleg érvényes szlovákiai korlátozások közepette – az előző évek szokásától eltérően – valószínűleg túlnyomó többségben nem tudnak lelkiatyát fogadni otthonukban az ilyenkor, vízkereszt ünnepén és az azt követő napokban szokásos házszentelés alkalmából, ezért néhány ötletet kínálunk, melyeket az idei helyzet lehetőségeit kihasználva minden család, személy saját otthona, háza vagy lakása megszentelésért tehet. 

Imával megszentelt otthon

Lehetőség szerint az egész család együtt imádkozva, e közös imával szentelje meg otthonát: a Szent Család tagjait kérve, a lakást az otthon lévő szenteltvízzel meghintve, szentelt gyertyát gyújtva, családi imasarkot kialakítva, saját szavakkal elmondott fohászokkal vagy a rózsafüzér/litánia közös imádkozásával, együtt bekapcsolódva a szentmise-közvetítésbe, Isten áldását kérve.

Együtt töltött minőségi idővel megszentelt otthon

Nemcsak egy fedél alatt élve, de egy igazi közösséget alkotva is megszentelhetik otthonaikat: egymásra odafigyelve, őszintén beszélgetve, a másikat meghallgatva, együtt szórakozva például egy (hittanos) társasjáték mellett, együtt hallgatva egy családtag által felolvasott történetet, közösen családfát készítve, régi családi történeteket felelevenítve vagy fényképeket visszanézve.

Isten Igéjével megszentelt otthon

A Szentírásból választott igerészek által is megszentelhető minden otthon: rendszeresen felolvasva egy szentírási szakaszt, a gyerekekkel a képes biblia segítségével megismertetve az ó- és újszövetségi történeteket és azok értelmét, családi bibliaversenyt szervezve, vagy online más családokkal közösen megszervezve egy ilyen bibliaismereti vetélkedőt, a házban vagy lakásban kinyomtatott vagy papírlapra kiírt szentírási gondolatokat kiragasztva s azokra pillantva mindig elolvasva azokat, rájövünk, milyen gazdagságot rejt az isteni üzenet, mely hozzánk is szól, minket is megszentel.

Jótettek által megszentelt otthon

Korosztályra való tekintet nélkül ki-ki a maga módján jócselekedetei által is hozzájárulhat otthona megszenteléséhez: megszervezve, melyik családtag kinek fog valamivel kedveskedni, melyik családtagnak készít valamilyen meglepetést, esetleg a család közösen felvállal valamilyen konkrét jótett-tervet, aminek megvalósításán együtt és közös kreativitással fáradoznak – a gyermekeket is mások segítésére nevelve ezzel – egy nélkülöző, egy szomorú, egy nehéz helyzetben lévő személy, család, kisközösség számára.

Kiengesztelődéssel megszentelt otthon

A bocsánatkérés vagy annak elfogadása is hozzájárulhat a megszentelődéshez: az egyes családtagok között, esetleg szükség szerint családon kívül, és természetesen rendszeresen bocsánatot kérve az Úrtól is a lelkiismeret-vizsgálatok alkalmával (s majd ha lehetőség lesz rá, a szentgyónás szentségében is), ami mellett Isten jótéteményeiért, a jóra kínálkozó újabb és újabb alkalmakért sem szabad elfelejteni folytonosan szívből hálát adni.

Imádkozzanak azért vagy azokért a lelkiatyákért is, akik az elmúlt években házukat/lakásukat megszentelték, akik velük sekrestyésként, ministránsként szintén jelen voltak otthonukban. Gondoljanak szeretettel és imában saját templomi közösségükre. Ha valakiről tudják, hogy magányos, szomorú, jól esne neki egy telefonhívás, törődő odafigyeléssel tegyék szebbé napjukat.

Urunk megjelenésének ünnepe alkalmából segítsünk az Úr megjelentetésében minél több szívben: az Ő szeretetével közeledve másokhoz, akár telefonhívás keretén belül is legalább röviden közösen imádkozva embertársainkkal, üzenetként egy-egy szentírási részlettel bátorítva másokat megszentelünk, megszentelődünk, a Szent Isten jóságának eszközei lehetünk.

Szeretetünk aranyával, imádságunk tömjénjével, áldozataink mirhájával hódoljunk az Úr előtt. Ne hagyjuk magunkat a Csillag által mutatott igaz útról letéríteni: a Szent, ha őszinte kapcsolatban maradunk Vele, vezetni fog, áldásával kísér, ajándékozni enged – mindannyiunkat!

A szerző a pozsonyi magyar katolikus hívek lelki vezetője.