(Fotó: Kankulya Bence/Felvidék.ma)

Hálaadó és emlékező istentiszteletre gyűltek össze a sajószentkirályi református templomban a kövecsesi, naprágyi, sajórecskei és sajószentkirályi hívek június 5-én. Hálát adtak a mindenség Urának azért, hogy csaknem kétévnyi munka és szükséges várakozás után kívülről-belülről megújulhatott a református templom.

„A hálaadás emlékezéssel is ötvöződött, hiszen a 101 éve történt trianoni nemzeti csapást is felidéztük, abban az összefüggésben, hogy a határon túli megmaradás és reményteljes jövőlátás ékes jelzése az, amikor egy közösség újítani és építeni tud” – mondta Rákos Loránt, a helyi gyülekezet lelkipásztora.

Ez alkalomból a templomban elhelyezett jubileumi Trianon-emlékjel leleplezésére és megkoszorúzására is sor került, mely a tavalyi évben a felújítás miatt elmaradt.

(Fotó: Kankulya Bence/Felvidék.ma)

Rákos Loránt, a Sajószentkirályi Református Egyházközség lelkipásztora, egyetemes lelkészi főjegyző igehirdetésében kihangsúlyozta: „…itt vagyunk most ebben a csodásan megújult templomban, aminek eredménye és pompája leginkább tükrözi azt, hogy nem fulladt ki a határokat nem ismerő magyarság, Istennek népe itt, hanem elkezdett új jövőt építeni.

Hitte ugyanis azt, hogy csak úgy érhetünk el változást, ha elkezdünk feléje haladni, és közben tudunk mit átadni az utánunk jövő nemzedéknek is.

E templom tehát megújhodásában is úgy szolgálja Isten dicsőségét, hogy közben azt vallja mindazoknak munkája – akiknek lelkesedése, odaadása mintegy beépült e falakba –, hogy Isten megadja az elkövetkezendő évszázadokban is azt, hogy e padokban mindig legyenek Istent dicsérő hívek, váltig emberek, tisztes magyarok, kik majd elérzékenyült hálával fognak emlékezni őseikre e nemes hagyaték okán.”

(Fotó: Kankulya Bence/Felvidék.ma)

Béres Erika, a Sajószentkirályi Református Egyházközség gondnoka beszédében beszámolt a felújítás folyamatáról, és köszönetet mondott e dicső eredményt hozó hatalmas, egy célt szolgáló összefogásért – Magyarország Kormánya, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Sajószentkirály Önkormányzata és a helyi református egyházközség részéről –, melyet Isten áldása koronázott meg.

Fotó: Béres Erika/Felvidék.ma

A sajószentkirályi református templom felújítása 2019 nyarán kezdődött el – miután kétszer sikeresen pályáztak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak juttatott támogatáscsomagból – annak érdekében, hogy a hosszú évek óta nedves falak vizesedését meggátolják.

Ennek következménye lett az is, hogy – miután kiderült, hogy a beltérből ideiglenesen eltávolított fapadok annyira elhasználódtak, hogy már nem állíthatók vissza eredeti állapotukban, ezért – a templombelső is teljesen új berendezést, illetve új elektromos hálózatot is kapott.

Béres Erika, a Sajószentkirályi Református Egyházközség gondnoka (Fotó: Kankulya Bence/Felvidék.ma)

A berendezés megújulása tekintetében a pályázati támogatás csak a faanyagot fedezte, a padok elkészítése és a szószék felújítása Habán Sándor asztalosmester, helyi presbiter tehetségét és munkáját dicséri.

„Az anyagi támogatás felhasználása mellett a gyülekezeti tagok sokasága – sokszor valóban éjt nappallá téve – dolgozott azon, hogy az ősöktől örökségbe kapott templom új pompáját elnyerje, és azt újabb nemzedékek használatába bocsáthassa a gyülekezet, hosszú időre.

A templomot kívülről-belülről – a klasszikus református puritanizmusnak megfelelően és a vakolást követően – újrafestették. Belső tere – a szolid színezetű faberendezésnek köszönhetően – meghitt tartózkodást nyújt az Istent dicsérő lelkeknek” – fejtette ki Rákos Loránt lelkipásztor.

Rákos Loránt, a Sajószentkirályi Református Egyházközség lelkipásztora, egyetemes lelkészi főjegyző (Fotó: Kankulya Bence/Felvidék.ma)

Az igehirdetés után Bolacsek Vanda előadásában Tompa Mihály A gyülekezetben című verse is elhangzott.

Rákos Loránt köszönetnyilvánítása és a nemzeti imádság eléneklése után a templomot megtöltő tömeg átvonult a templom melletti kopjafához, ahol szintén Bolacsek Vanda mondta el Radnóti Miklós Nem tudhatom… című költeményét.

Majd a megjelent gyülekezetek és a Magyar Közösség Pártja helyi alapszervezetének képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit. Az ünnepség a lelkipásztor áldásközvetítésével és a Szózat eléneklésével ért véget.

(Fotó: Kankulya Bence/Felvidék.ma)

Mint megtudtuk, a lelki buzgóságot testi feltöltődés követte, a sajószentkirályi hívek szeretetvendégségre invitálták a megjelenteket a helyi kastély nagytermébe.

„A nap egy megélt hitvallássá vált, miszerint Isten kegyelmének valósága csakis rajtunk akar tükröződni” – fejtette ki Rákos Loránt, a Sajószentkirályi Református Egyházközség lelkipásztora.

(Reformata.sk/HE, Felvidék.ma)