Méri Szabolcs polgármester, Zsolt atya, Leboc Szabolcs, Svajcer szülők (Fotó: Berényi Kornélia)

Hosszú idő után, újra találkoznak a 32. számú Szent Mihály cserkészcsapat tagjai, ezúttal a megújult cserkészotthonban. Az ünnepélyes átadásra és a megújult otthon megáldására június közepén került sor.

Visszatekintés a kezdetekre

A cserkészvezetők nagyot álmodtak az elmúlt év őszén, amit tettek követtek. Az önkormányzattól 2015 őszétől rendelkezésükre bocsátott csapatotthon több szempontból is felújításra szorult. Azt megelőzően huszonkét évig a kultúrház alagsorában működtek, onnan költöztek a régi gyermekorvosi rendelő helyére, melyet igazi közösségi házzá kívántak tenni.

A munka az ablakok cseréjével kezdődött, hiszen telente szinte az utcát fűtötték. Svajcer Antónia csapatparancsnok és Leboc Szabolcs segédtiszt, felkeresték Méri Szabolcs polgármestert és elmondták kérésüket.

Közös szemle után megszületett az elhatározás a több helyiségből álló csapatotthon felújítására. Nagy munka vette kezdetét, mely októberben a kipakolással kezdődött és öt hónapon át napi szinten folytak a munkálatok a felnőtt cserkészek és a cserkészpártoló családok összefogásával.

Napjaink

Az önkormányzat anyagi támogatásával és a cserkészek önkéntes munkájával az év tavaszára elkészültek a munkálatok. Megújult a fűtésrendszer, új burkolat került a falakra, a talajra, megvalósult a nyílászárók cseréje, megújult a konyha, a közösségi helyiségek, a könyvtár, és a mellékhelyiségek, valamint a tábori és egyéb kelléket befogadó raktár.

Már csak a korlátozások feloldását várta a csapat vezetése. Végül ünnepélyes keretek közt megtörtént hivatalosan is az átadás, és Méri Szabolcs polgármester jelenlétében valamint Farkas Zsolt esperesplébános áldását követően a csapat birtokba vette a felújított otthont.
Az ünnepi percekben osztoztak a cserkészvezetők, és azok a családok, akik oroszlánrészt vállaltak a munkálatokból.

A falu első embere megköszönte a cserkészek kitartó munkáját, azt is, amivel elvégezték a nem kis költséggel járó munkálatokat, és azt a tevékenységet, amivel a község életét gazdagítják.

Svajcer Antónia csapatparancsnok köszönetet mondott a község önkormányzatának, az egyházközségnek, a cserkészvezetőknek, a szülőknek, és mindazoknak, akik fáradságot nem kímélve, igényes munkával létrehozták az új otthont és azoknak is, akik támogatják a csapat munkáját.

A végeredmény (Fotó: Berényi Kornélia)

Végezetül Zsolt atya, aki maga is cserkész, megáldotta és felszentelte az új otthont.

A csapat nevéhez igazodva Szent Mihály arkangyalt ábrázoló képet ajándékozott, valamint az Esterházy-emlékév kapcsán emléklapokat, könyveket, irodalmi műveket adott át a cserkészeknek.

A Szőgyéni Televízió, amikor az év folyamán beszámolt a munkálatokról, így nyilatkozott:
„Esténként általában összegyűlik egy kis csapat. Kinek hogyan van ideje. Aki viszont rendszeresen a szabadideje egy részét áldozza ennek a munkának, mondhatni az önkormányzat által kapott nagylelkű segítség mellé odateszi azt az energiát és szorgalmat, amivel minimalizálni tudják a kiadásokat. Ezek azok a rejtett tartalékok, amivel másoknak okoznak örömet.

Ha viszont őszinték akarunk lenni, épp a munkától megfáradt csukló, meg derék jelzi, hogy saját kézzel teremtenek valamit. Értelmes munkát végeznek egy közösségért, ami elégedettséget ad, és ez ad értelmet az életünknek. Ezek a gyerekek, fiatalok, családok megtalálták, hogy a hétköznapi örömmel töltekezve kapják meg a legfontosabbat, a hitet, a reményt tápláló életörömöt, elköteleződést céljaik megvalósításában.”

A második cserkésztörvény, amire a fogadalom szövege is épül (Fotó: Berényi Kornélia)

A cserkészek már a nyári táborra készülnek. Bíznak abban, hogy szabadon és korlátozások nélkül folytathatják azt a munkát, amire fogadalmat tettek. A fogadalom szövege szerint „híven teljesítik kötelességeiket, melyekkel az Istennek, a hazának, az embertársaknak és a magyarságnak tartoznak. Minden lehetőt megtesznek, hogy másokon segítsenek. Ismerik a tíz cserkésztörvényt, és azt mindenkor megtartják.”

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)