Tatai, szőgyéni, szovátai, magyarkanizsai emlékezők az Országzászló előtt (Fotó: Ábrahám Ágnes)

Idén június 4-én, Szőgyén testvérvárosában, Tatán újra együtt emlékeztek a nemzeti összetartozás napján az elszakított országrészek testvértelepülései.

Szőgyénből Méri Szabolcs polgármester és Vígh Boglárka önkormányzati képviselő érkezett a tatai eseménysorozatra. Az első állomás a Kossuth téren volt, ahol félárbocra eresztették az országzászlót. A helyszínen elhangzott Juhász Gyula Trianon című verse szőgyéni, szovátai, magyarkanizsai és tatai versmondók tolmácsolásában, hangfelvételről.

Méri Szabolcs, Szőgyén polgármestere ünnepi köszöntőt mond a Szőgyéni keresztnél (Fotó: Ábrahám Ágnes)

A délutáni órákban a Szőgyéni emlékkeresztnél a Mindszenty téren emlékeztek, ahol beszédet mondott Méri Szabolcs, Szőgyén polgármestere, aki ünnepi gondolati között hangsúlyozta: „Ne csak a gyászról szóljon a mai emlékezés, a szebb jövő reményében tekintsünk előre.

Bízzunk a Gondviselés erejében és szeretetében, s abban, hogy az elszakítottság ellenére is megmaradhatunk magyarnak a szülőföldünkön, s megkaphatjuk emberi jogainkat. Hiszünk és bízunk abban, hogy eljön az idő, amikor az embertelen Beneš-dekrétumot eltörlik, nem leszünk már háborús bűnösök, és talán még bocsánatot is kérnek tőlünk.

És főleg abban bízunk, hogy a nemzeti összetartozás erősebb minden emberi gonoszságnál és cselszövésnél. Összetartozni érték és büszkeség, melyet erősen fűz össze a közös anyanyelv, a közös nemzeti és keresztény kultúra, a közös múlt és reméljük, a közös jövő is.”

Méri Szabolcs polgármester és Vígh Boglárka önkormányzati képviselő emlékezik (Fotó: Ábrahám Ágnes)

Majd Szőgyén polgármestere, utalva az elmúlt közel két évre, melyre rányomta bélyegét a vírus okozta korlátozás, így vallott a közös együttműködésről: „Szerencsére mindig találtunk alkalmat, ha szűk keretek között is, a találkozásra, vagy az onilne térben kerestük meg egymást, annak a ténynek a megerősítésére, hogy mi valóban összetartozunk. A világháló segítségével számtalan esemény jött létre gyerekeknek, fiataloknak, családoknak. Anyanyelvi vetélkedők, közös éneklés, közös versmondás, képzőművészeti alkotások kiállítása, irodalmi és műveltségi játékok, melyek összekapcsolták az anyaországot és az elszakított országrészeket. Ahol együtt alkottak és dolgoztak szőgyéni, tatai, szovátai és magyarkanizsai résztvevők. Tata város önkormányzata indította útjára ezeket az együttléteket, amelyeket minden esetben Osgyáni Zsuzsanna, a tatai önkormányzat külkapcsolatokért felelős munkatársa koordinált. Köszönjük.”

„Nem holt rög, hanem élő lélek” az öt elemből álló alkotás összerakása (Fotó: Ábrahám Ágnes)

A Nemzeti összetartozás terén található emlékműnél folytatódott a tiszteletadás, ahol dr. Anka László, a Veritas Történelemkutató Intézet és Levéltár tudományos munkatársa beszélt a trianoni békediktátumról és annak következményeiről. Mich József, Tata polgármestere az emlékezőkkel megosztotta ünnepi gondolatait, melyben kiemelte: „Gondoljunk arra, hogy 101 év után a gyermekeink megélhetik, hogy minden tragédiából, minden rosszból az egymásnak nekifeszülő szeretetkapcsolat tud kiemelni bennünket, és tud újra erőt adni a holnapnak. Sok-sok tragikusat, lehangolót és szomorúan szépet tudunk felidézni Trianonról, de a legfontosabb, melyet meg kell tanulnunk belőle, egészen biztosan az, hogy csak az egymásra figyelő, egymást szerető, és egymást folyamatosan támogató közösségeknek van esélyük a jövőt is túlélni.”

A nemzeti összetartozás napi eseménysorozat befejező állomása a városháza díszterme volt, ahol Szőgyén, Szováta és Magyarkanizsa, Tata testvértelepüléseinek küldöttségei találkoztak. 2013. június 4-én mutatták be először azt az alkotást, mely Tata városának és a Kárpát-medencei testvértelepüléseinek összetartozását jelképezi.

Egy Babits Mihálytól vett idézet, a „nem holt rög, hanem élő lélek” felirat került a műre, melyet Smidt Róbert szőgyéni fafaragó készített. Az alkotás öt elemből áll: a középső az anyaországot, az azt körülölelő másik négy elem az elszakított országrészeket, a Felvidéket, Erdélyt, Délvidéket és Kárpátalját jelképezi. A nemzeti összetartozás napján a tatai rendezvényeken a szőgyéni, szovátai és magyarkanizsai delegációk évről évre hazavisznek egy-egy elemet az alkotásból, majd a következő év június 4-én az összetartozás jelképének darabjait visszaviszik Tatára, és a faragványt egy napra ismét összeillesztik.

Szőgyéni emlékkereszt Tatán, a Mindszenty téren (Fotó: Ábrahám Ágnes)

Az idei évben Szőgyénből Méri Szabolcs polgármester, Szovátáról Molnos Ferenc tanácsos, Magyarkanizsáról Kónya Róbert polgármesteri tanácsnok, valamint Michl József, Tata polgármestere állította össze az elemeket, melyeket nemzeti szalaggal kötöttek egybe. Rigó Balázs alpolgármester beszámolt arról, hogy az elmúlt bő egy évben, a járvány időszakában hogyan tartották a kapcsolatot a testvértelepülésekkel. Ez alatt idő alatt a virtuális térben több mint másfél száz szőgyéni, szovátai, magyarkanizsai iskolás gyermekkel és családjaikkal sikerült kapcsolatot teremteni.

Összetartozásunk tüze Tatán, a Kálvária-domb alatt (Fotó: Ábrahám Ágnes)

Tata város önkormányzata is csatlakozott az Összetartozásunk tüze elnevezésű akcióhoz, így a nemzeti összetartozás napi eseménysorozat a Kálvária-domb lábánál meggyújtott tűznél zárult.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma/tata.hu)