Dupla számmal, sok-sok olvasnivalóval jelentkezik a Kassai Figyelő idei nyári száma. A regionális beszámolók mellett interjút olvashatnak Csóti Györggyel és Köteles Lászlóval, de folytatják a Kassa neves épületeit bemutató sorozatot is. 

„Rágondolni sem merek, ha majd a Statisztikai Hivatal nyilvánosságra hozza a népszámlálási adatokat, amelyeknek ismeretében tehetetlenül vesszük tudomásul sajnálatos állapotunkat” – kezdi vezércikkét Havasi Péter, a Kassai Figyelő összevont nyári számában, majd így folytatja: „A sajtó, a média és ezen belül az újságírók felelőssége azon túl, hogy tisztességesen és objektíven tájékoztassanak az eseményekről, időnként felemeljék a mutatóujjukat és olyan jelenségekre fókuszáljanak, melyeket a hétköznapok forgatagában észre sem veszünk, vagy nem is tudatosítunk. Ahogy mondani szokás, a mundér becsülete az újságírói felelősség is, ennek szemszögéből szeretnék rámutatni szűkebb pátriánk azon jelenségeire, melyek módfelett nyugtalanítanak”.

És hosszasan sorolja a régió egyre súlyosabb gondjait. A lap ezúttal is beszámol az elmúlt hónapok regionális történéseiről, de megtudhatják az olvasók azt is, hogy Duray Miklós kapta az idei Pro Probitate – Helytállásért díjat;  Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulja és Andrea Turčanová, Eperjes főpolgármestere együttműködési megállapodást írt alá a Petőfi Sándor, Tompa Mihály és Kerényi Frigyes költői versenyének emléket állító kőobeliszk felújítása és környezetének rendezése érdekében, de életnagyságú bronz lovas szobrot állítanak Thököly Imrének is Késmárkon. Hagyományteremtő céllal Kívánságfa névvel indítottak adománygyűjtő akciót Tiszacsernyőn, ahol nemrégiben a Szerelmesek Kapuját is felavatták. A cél egy nehéz helyzetben lévő helyi család megsegítése.

A régió hírei: szerte a Felvidéken megemlékeztek a nemzeti összetartozás napjáról;  a szlovák és a magyar köztársasági elnök jelenlétében átadták a felújított borsi várkastélyt; új elnököt választott  Hanesz Angelika személyében a kassai Csemadok, Cigánd lett Királyhelmec új testvérvárosa; amelynek Tóth László író is a vendége volt. A lapban megemlékeznek a 98 éves korában elhunyt Kapcár Ferencről, aki hosszú évtizedekig volt a kassai Békemaraton szervezője és versenybírája. Iván-Subovics Mónika Köteles Lászlóval, a Csemadok országos alelnökével beszélgetett, aki a minap a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vehette át, s aki évtizedek óta szervezi a Honismereti kerékpártúrát, amelynek idei évfolyama Szepest, Galíciát és Gömört érinti.

Nem feledkezik meg a lap idén sem a kisvárdai színházi találkozóról, míg Balassa Zoltán az ötven évvel ezelőtt Körtvélyesen megrendezett Nyári Ifjúsági Táborozásra (NyIT) emlékezik. Ľudovít Korotnoky a Kassa város jeles épületeit bemutató sorozatában az ún.  koldusházat és a városközpontot mutatja be. Szűcs Dániel Csóti Györggyel, a Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) igazgatójával beszélgetett, aki szerint Trianon után százegy esztendővel nincs már hova hátrálni. S hogy konkrétan mi is a teendő: „Felszámolni a belső megosztottságot a teljes magyarlakta területen a Kárpát-medencében. Minden magyar felelős minden magyarért. Ez tudatosuljon mindenkiben. Összefogva és áldozatokat vállalva minden sikerülhet, széthúzással azonban elforgácsolódunk. Legfontosabb az anyanyelv korlátlan használatának biztosítása a születéstől a halálig, az élet minden területén. Kultúránk ápolása, magyarságunk vállalása mindenhol és minden körülmények között, például a népszámláláskor. Ilyen magatartással kivívjuk a velünk élő más nemzetek, sőt a külvilág elismerését, megkönnyítjük politikusaink küzdelmét az egyenjogúság kivívásáért, és a herderi jóslat a történelem lomtárába kerül” – üzeni  a rendszerváltó MDF, majd a Fidesz–KDNP egykori parlamenti képviselője.

Balassa Zoltán Zolcer János Gorbacsov titkai című könyvéről ír, amelyet Kassán is bemutattak, de szó esik arról is, hogy az idén is meghirdették a Tóthpál Gyula fotópályázatot.

A Kassai Figyelő kapható a Felvidék jobb magyar könyvesboltjaiban, de megrendelhető a szerkesztőség elérhetőségein is (Hernád Kiadó Kft., 040 01 Kassa, Komenský u. 24., tel.: 0948/753 013, e-mail: kassaifigyelo@gmail.com).

 (giv/Felvidék.ma)