Kép: Hírmondó.ro

A Momentum két listás képviselőt küld a parlamentbe, akik „a külhoni és a külföldi magyarokat” képviselik majd – írja Fekete-Győr Andrásra, a Momentum elnökére és az Azonnali.hu-ra hivatkozva a Hírmondó.ro. 

Fekete-Győr András szerint minderre azért van szükség, mert „minden hatodik magyar gyerek külföldön születik meg,” és „több mint kétmillió honfitársunk él a határokon túl.”

A pártelnök szerint az Orbán-rendszer számára nemcsak a Berlinben, Párizsban és Londonban élő magyarok sorsa közömbös, hanem „Erdélyből is skanzent csinált.” A momentumosok pedig úgymond elbeszélgettek „külhoni magyar fiatalokkal”, akik „nem a Fidesz üres magyarkodó álomvilágában akarnak élni.”

Minderre válaszoltak az Erdélyi Magyar Szövetség társelnökei, Csomortányi István és Mezei János, reagálásukat az alábbiakban közöljük.

„A napokban szerezhettünk tudomást arról, hogy pártjuk a közelgő magyarországi országgyűlési választások alkalmával erdélyi magyart is kíván indítani annak érdekében, hogy mandátumszerzése esetén minket, erdélyi magyarokat megfelelően képviselhessenek az Országgyűlésben. E minimum meglepő bejelentés apropóján, mivel bő egy hét elteltével egyre kevésbé tűnik úgy, hogy azt csupán rossz tréfának szánták volna, kénytelenek vagyunk néhány fontos részletre felhívni a figyelmüket.
1. Az erdélyi és a Kárpát-medencei magyarságnak jelenleg is megfelelő és elsöprő erejű képviselete van a magyar Országgyűlésben. Amennyiben ezt nem vették észre, annak egyedüli oka az, hogy e képviseletet nem az Önök pártjának prominensei látják el. Az elmúlt évtized során bebizonyosodott: a nemzeti-keresztény-konzervatív értékeken nyugvó kormányzás lehetővé tette a teljes Kárpát-medencei magyarság – határokon átívelő – egyesítését, s közösségünk a rendszerváltás óta (még a koronavírus-járvány viszontagságai ellenére is) soha nem fejlődött oly mértékben, mint az utóbbi évtizedben. Ha ezt Önök nem érzékelik, annak kizárólagos oka az lehet, hogy a határokon kívülre szakított magyarsággal semmilyen kapcsolatot nem ápolnak, annak kialakítására nem is törekedtek, az elmúlt évek nemzetépítő munkájából pedig nem vették ki részüket.
2. Őszinte megdöbbenéssel figyeljük pálfordulásukat, s azt, hogy a magyarországi országgyűlési választások közeledtével – látszólag – egyre inkább szívükön viselik az erdélyi magyarok sorsát. Tisztelettel kérdezzük: hol volt Önökben az irántunk érzett féltő gondoskodás akkor, amikor a legutóbbi két romániai – nem mellesleg az erdélyi magyarság jövője szempontjából sorsdöntő – választás alkalmával arra buzdították az erdélyi magyarokat, hogy román pártokra adják voksukat? Sajnálatos módon a közösségünket fenyegető egyik legnagyobb veszély, hogy tovább morzsolódik az a magyar etnikai szavazói tömb, amelyet Önök nemzetközi érdekeik mentén igyekeztek tovább gyengíteni.
3. Nem mehetünk el szó nélkül amellett a fontos tény mellett sem, hogy Önök most úgy készülnek az erdélyi magyarok képviseletére, hogy rendre összefognak mindazokkal a politikai erőkkel, amelyek az elmúlt évtizedek során egyebet sem tettek, csak ellenünk, erdélyi és határon túli magyarok ellen uszítottak. Önök vagy tájékozatlanok a 2010 előtti úgynevezett magyar nemzetpolitikával kapcsolatban, vagy pontosan tudják, hogy akikkel ma egy szónoki emelvényre állnak, korábban 23 millió románnal riogattak, nemmel szavaztak a nemzet egységére a 2004. december 5-i népszavazáson, s valahányszor csak tehették, megtagadták határon túli nemzettársaikat. Tudjuk, történelmi tény, hogy a magyar baloldalon bármi megengedett, ha a hatalom megszerzéséről van szó, mégis arra kérjük Önöket, erdélyi magyarságunk képviseletének egyoldalú és álságos felvállalását ne használják eszközként arra, hogy újból rászabadítsák a Kárpát-medencei magyarságra Gyurcsány Ferencet, és vele hazai és nemzetközi bűntársait.
4. Végezetül pedig: ha valóban komolyan gondolnák az erdélyi és a határon túli magyarok képviseletét, nem játszanának egy kottából a nemzeteket eltörölni kívánó, az Európai Egyesült Államok megteremtésén dolgozó, de Európa őshonos nemzeti közösségeinek jogaival szemben tökéletesen érzéketlen hamis jogvédőkkel, s példának okáért egyes gyanús körülmények között meggazdagodott orosz oligarchák szabadon bocsátása helyett a külhoni magyarság nyelvi, oktatási és egyéb közösségi jogainak folyamatos ukrajnai, vagy épp romániai lábbal tiprása ellen tüntetnének.
Fentiek tükrében röviden, ha kérhetjük, inkább ne képviseljenek bennünket!
Csomortányi István,
az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke,
az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke
Mezei János,
a Magyar Polgári Párt elnöke,
az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke”

(LB/sajtóközlemény/Hírmondó.ro)