(Fotó: Nagy Gabriella)

Július 17-én, szombaton, egy nappal a Kármelhegyi Boldogasszony liturgikus emléknapját követően, a zobori Szent Zoerard-András és Benedek Vágsziklás sziklabarlangjaiban is élt remeték napján a skapulárés Szűzanya búcsújának ünnepére 6. alkalommal rendeztek autóbuszos, gyalogos zarándoklatot Kistapolcsányba a Via Mariae – Szlovákiai Mária-út tagjai.

Első állomásuk Gímeskosztolány volt, melynek Szent György-temploma a 9–10. század fordulójából eredeztethető, s a település fölött a domboldalon található.  Közösen megtekintették a Felvidék egyik legrégebbi templomát, melyet a szomszédos Lédec egyházközséget is ellátó Ložek Lukáš plébános mutatott be.

A kora román stílusú templomnak téglalap alakú hajója van négyzet alakú apszissal, hozzáépített román hajóval és toronnyal az empórium fölött és újkori nyugati hozzáépített résszel. Valószínűleg egy tűzvész után került sor a 11. század folyamán a templom felújítására, aminek keretében a belterét falfreskókkal díszítették.

Valamikor a 13. század közepén román stílusban bővítették, mégpedig új, négyzet alakú hajó hozzáépítésével, nyugati toronnyal az empórium fölött. Ezen munkálatok kezdeményezői feltehetően a település új tulajdonosai, a Forgácsok voltak.

A kistapolcsányi Kármelhegyi Szűzanya búcsúja, ünnepi főpapi szentmise, balról Zeman István szervező, Orosch János nagyszombati érsek-főcelebráns, Jankó Gábor egyházgellei plébános (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Ezt követően Kistapolcsányba vették az irányt a zarándokok autóbusszal, ahol kiszálltak azok, akik nem tudtak megtenni 9 kilométert Hrussó várromjait érintve Kistapolcsányba. Csámpai Norbert nyitracsehi származású, jelenleg Vámosszabadiban plébánosként működő lelkiatya vezette a rózsafüzér-ájtatosságot, s mondott mind az öt tized előtt bevezetőt. Így az imádkozás közben gyorsabban telt el a körülbelül 3 és fél órás gyalogtúra.

Fél négy körül elértük a kistapolcsányi kastély, fél ötkor elindultunk az id. Schranko László által vezetett keresztútra a Szent Katalin-templom mellett a temetőben.

Hatkor vette kezdetét a magyar nyelvű ünnepi főpapi szentmise mons. Orosch János nagyszombati érsek főcelebrálásában. Koncelebráltak Schranko László plébános Bacsfa–Szentantalról, Jankó Gábor egyházgellei plébános, s Csámpai Norbert plébános a Győri Egyházmegyéből.

Az ünnepi szentmise főcelebránsát dr. Zeman István szervező köszöntötte Nagycétényből. Bevonulásra a következő énekkel köszöntötték a szép számban összesereglett zarándokok a Kármelhegyi Szűzanyát Kistapolcsányban: „Máriának tisztelői ide jöjjetek, / Itt a szent Szűz, térdre hullva hozzá esdjetek. / Jertek skapulárésok, énekelje ajkatok. / Kármelhegyi Boldogasszony csodái nagyok. // Óh, emeld fel Máriához a skapulárét, / Ez vigasztal, ez oltalmaz, ha bármi kár ér. / Bármilyen nagy a veszély, Mária segít, ne félj./ Áldó karja feléd tárul, csak benne remélj. // Legboldogabb, ki Máriát szívből szereti. / Ki szívének virágait elhozza neki. / S leborulva kérjük Őt, vele az Üdvözítőt, / Védje, óvja minden bajtól meg a szenvedőt. //

A zarándokcsoport megérkezett a 9 km-es gyalogtúráról Hrussó várától a kistapolcsányi kastélyhoz, bal oldalon szélen a guggoló férfi mögött a nyitracsehi gyökerekkel rendelkező Csámpai Norbert lelki kísérő, vámosszabadi plébános (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Szentbeszédében szólt Dénesdtorcsmisérd Mária-kegyhelyéről, ahova a török időkben menekítették a kiscelli, azaz Celldömölki Szűzanya kegyszobrát. Itt is évente egy héten át tartó búcsúfolyam van augusztusban, aminek keretében vasárnap reggel fél nyolckor van mindig magyar mise, az anyaországi Gellénháza plébánosa, Nagy Péter lelkiatya jár azt bemutatni fáradhatatlanul immár több évtizede. János érsek számára közeli ez a hely, hiszen innen származik édesanyja révén.

Az áldozati liturgia elején ünnepélyes keretek között a templom közepén elhelyezett asztaltól vitték fiatalok az adományokat Orosch érsek úrnak az oltárhoz, köztük piros-fehér-zöld szalaggal átkötött cipót, bort. A szentmisén a kántori szolgálatokat Varga Imre látta el Gímesről.

A mise záróáldása előtt Zeman István mondott köszönetet Orosch érseknek, a részvételért, a buzdító szavakért.

Csoportkép az ősi szent György templom előtt Gímeskosztolányban (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Mint mondta, ebben az elvilágiasodott Európában a mi feladatunk, hogy kiálljunk keresztény, konzervatív, nemzeti értékeink mellett.

Felhívta a hívek figyelmét a július 30-án, pénteken immár több éve hagyományosan megvalósuló, Szent László lovagkirály tiszteletére bemutatandó nyitrai piarista templombeli ünnepi misére, 15 órakor dr. Várszegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapát részvétele mellett. Szólt az augusztus 14–15-én megvalósuló nyitrai Kálvária-búcsúról Nagyboldogasszony ünnepe alkalmából, melynek szombati magyar lelki programja vendége ötkor az ünnepi szentmise keretében dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia elnöke, másnap, vasárnap reggel nyolckor pedig Andruskó Gyula nagycétényi plébános mutat be magyar nyelvű szentmisét.

(Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)