Illusztráció (Fotó: pixabay.com)

Talán furcsának tűnik a címválasztás, de az elmúlt időszakban több helyen is azt szeretnék az emberekbe sulykolni, hogy a keresztény-konzervatív eszméket vallók maradiak. A „felvilágosultak” támadása a kereszténység ellen a verbális úton történő hadviselés mellett bizony már-már a fizikai agresszió határát súrolja. Gondoljunk csak bele, hogy Lengyelországban a templomban imádkozókra támadtak rá nemrégiben.

Hitünk tanítása egyértelműen erőt ad nekünk a jövő kihívásaival szemben. Az őskeresztények elleni véres fellépés, majd az iszlám térhódítása és korunk szélsőséges liberalizmusának eszméje mellett agitálók a kereszt ledöntését, a kereszténység eltiprását, vagy „kegyelemből” szigorú szabályok szerinti gyakorlását tűzték ki célul.

A világon az egyik legjobban üldözött vallás a kereszténység. Keveset beszélnek róla, pedig a tények makacs dolgok. Az intolerancia, a vallásüldözés, a megfélemlítések, az erőszakos terrortámadások tizedelik a világban a Jézust követőket. A nyugati kultúra mégsem tartja fontosnak, hogy a vallásszabadság és a keresztény Európa eszméje védelmének jegyében cselekedjen.

A világban közel 40 országban üldözik állami szinten a kereszténységet. De ennél jóval több azon országok száma, ahol a csendes vallásgyalázás eszközéhez nyúlnak.

Mai korunk társadalma a tömegkommunikációnak köszönhetően is több olyan hírhez, téves nézethez jut hozzá, amelyek aláássák vagy megkérdőjelezik a keresztény tanokat. Mi, akik a Jó hír, az evangélium terjesztői vagyunk, számos helyen találkozhatunk az értékrombolókkal. Péter első levelében olvassuk: Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Talán a vallásukat nem gyakorlók megmosolyognák a szentírási idézetet. Mi, azonban tudjuk, hogy a szent tanítás tartalma igaz, amelyet nemcsak el kell olvasnunk, hanem fel is kell fognunk és annak fényében kell cselekednünk. Mert az ellenség sokszor báránybőrbe bújik, és úgy próbálja megtizedelni Krisztus nyáját.

Nemrégiben azt olvastam, hogy egyesek szerint maradi dolog a kereszténység, a konzervatív szemlélet. Először kissé mérgelődtem magamban és a fejemet csóváltam. Majd átgondolva az illető kijelentését, inkább boldoggá tette a napomat.

Szívesen és örömmel vallom magam maradinak, ódivatúnak, vagy mai szóval élve nem éppen trendinek, ha ez annak a bélyegnek az ára, hogy Krisztus követője lehetek.

János evangéliumában olvassuk: Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Kell-e ennél több Jézus követőjének? Bennünket nem az oroszlánok elé vetnek, ahogy az ókori Rómában tették. A lelkünket szeretnék megkapni, de Krisztusba vetett bizalommal ellenállunk a gonosznak és szolgáinak. Többek között ezért sem szeretnek bennünket, keresztényeket. Mi viszont a szeretet parancsát megtartva ragaszkodjunk a Krisztusi tanításhoz, az Anyaszentegyház parancsaihoz, és égi Édesanyánkhoz forduljunk a legnagyobb kísértések közepette is. Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja…

Karaffa Attila

(Megjelent a Remény c. hetilapban)