Kép: Facebook

A nemrégiben lezajlott választások után tegnap első alkalommal ült össze a megújult összetételű kisebbségi és etnikai bizottság, mely fontos aktuális kérdéseket vitatott meg. A tanácskozáson részt vett a parlament alelnöke, Grendel Gábor is, aki beszédében megerősítette, hogy a kormány fontosnak tartja a nemzeti kisebbségek támogatását.

Emellett kiemelte, hogy a kormány sajnálkozását fejezte ki a Szepsiben lejátszódott rendőri beavatkozást illetően. Az ülésen a bizottság tagjai megválasztották a nemzeti kisebbségek kamarája nevében a bizottság alelnökévé Ondrej Pösst, aki a német kisebbséget képviseli.

Egyúttal a Kultminor felügyelőbizottságába Szekeres Klaudiát, a magyar kisebbség képviselőjét delegálták.

A Kisebbségi Kulturális Alap a választásokat követően is a legfontosabb téma marad, mivel a kisebbségek képviselői kifejezésre juttatták elégedetlenségüket amiatt, hogy a megítélt támogatásokat még mindig nem fizették ki. A tagok figyelmeztettek rá, hogy a jelenlegi helyzet a kisebbségi szervezetek és a kisebbségi kultúra számára megsemmisítő hatású.

A bizottság ezért határozatot fogadott el, melyben kifejezésre juttatta elégedetlenségét az adminisztrációs folyamatok és a támogatások kifizetésének ütemével, és javasolta a kulturális tárcának, hogy a folyamat felgyorsítása érdekében készítsen elő jogszabályi változásokat az Alapról szóló törvénnyel kapcsolatban, továbbá vizsgálja meg az Alap személyi erőforrásai megerősítésének lehetőségeit uniós projektek által.

Ugyancsak javasolta, hogy az Alap nyújtson módszertani segítséget a kisebbségeknek a kisebbségi kulturális szervezetek bejegyzésével kapcsolatban.

A bizottság a tegnapi ülésen élesen elhatárolódott Gyimesi György parlamenti képviselő legutóbbi kezdeményezéseitől. Felrótta neki, hogy tevékenységével megkérdőjelezi a nemzeti kisebbségek választott képviselőinek munkáját. A bizottság mindkét kamarájának tagjai egyhangúlag elfogadták azt a határozatot, melyben egyet nem értésüket fejezik ki Gyimesi képviselőnek a kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó törvénymódosításra irányuló aktuális tevékenységével, kezdeményezéseivel és nyilvános kijelentéseivel.

A képviselői javaslatot tárgyi és tartalmi szempontból is rossz megoldásnak tartják,

s kifogásolják, hogy annak beterjesztését nem vitatta meg a kisebbségi és etnikai bizottság tagjaival és az adott törvény gesztorával sem. A bizottság megbízta elnökét, Bukovszky Lászlót, hogy a határozat tartalmáról tájékoztassa a parlament illetékes bizottságait.

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos, a bizottság elnöke beszámolt az előkészületben lévő kisebbségi törvényről. Nyáron a munka lényegesen előrehaladt, s várakozásaik szerint azt már a legközelebbi bizottsági ülésen előterjeszthetik. A bizottság határozatban bízta meg Bukovszkyt, hogy folytasson tanácskozást a nemzeti kisebbségek képviselőivel, valamint az illetékes reszortokkal és a következő – decemberben tartandó – bizottsági ülésre terjessze elő a jogszabály végleges formáját.

(Sajtóközlemény)