A testvérvárosi Tata alpolgármestere, Rigó Balázs átnyújtja az ösztöndíjat (Fotó: Berényi Kornélia)

Miként Felvidék-szerte, a párkányi régió iskoláiban is megvalósult a Rákóczi Szövetség ösztöndíjátadó programsorozata, melynek során a térségben található kilenc magyar iskolában részesültek támogatásban az első osztályos tanulók.

Szeptember második hetében elsőként a régió hét iskolájába látogattak el a Szövetség munkatársai, Sullivan Ferenc és Szeleczki Mónika. Hogy miként alakult az átadási ütemterv, arról a tanintézmények vezetőitől a következőket tudtuk meg.

Ipolyszalkán, a Turczel Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda tanintézménybe 14 kisdiák és szülei érkeztek az ünnepségre, mondta el Zalaba Zsófia. A Nánai Magyar Tannyelvű Alapiskola (kisiskola) első osztályában 5 gyermeket köszöntöttek – közölte Szúnyogh Anita. A muzslai Endrődy János Alapiskolában 22 elsős kisdiák van az idei tanévben – válaszolta Ölveczky Árpád. Köbölkúton, a Stampay János Alapiskolába 9 gyermek érkezett – árulta el Czibor Katalin. A köbölkúti ünnepségen vette át a szomszédos Kisújfalui Magyar Alapiskola és Óvoda (kisiskola) 2 diákja is az ösztöndíjat – tájékoztatott Kiss Mária. Szőgyénben, a Csongrády Lajos Alapiskolában 9 elsős tanuló van – mondta el Szarka Andrea.

A kéméndi Petőfi Sándor Magyar Tannyelvű Alapiskolában 15 elsőst köszönthettek – közölte Tímár Judit. Végezetül, szeptember 16-án Párkányban Katona Flóra és Simon Alexandra nyújtotta át az Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 62 elsős diákja részére a támogatást – árulta el Bacsó Péter. Ugyancsak ezen a helyszínen vette át a Párkányi Speciális Alapiskola 5 tanulója az ösztöndíjat – mondta el Turek Zsuzsanna.

A helyszíneken jelen voltak a helyi önkormányzatok képviselői, a szülők, a tanintézmények vezetői, pedagógusok és a Szövetség munkatársai. Az elsős tanulók minden esetben kedves műsorral köszöntötték a vendégeket.

A Magyar iskolaválasztási program mögött 2004 óta széleskörű társadalmi összefogás áll. A támogatók mögött félezer anyaországi önkormányzat, magánemberek, közéleti személyek és alapítványok sorakoznak fel.

A szőgyéni alapiskola évek óta abban a szerencsés helyzetben van, hogy testvérvárosa, Tata önkormányzatának képviselői hozzák el a támogatást, melyre az idei évben a tizenkettedik alkalommal került sor. Ezúton a város alpolgármestere, Rigó Balázs nyújtotta át az ösztöndíjat az iskolakezdő kisdiákoknak és fejezte ki örömét a szülőknek, amiért ismét tanúja lehetett a gyermekek és családjuk életében kitüntetett szereppel bíró eseménynek, az iskolai tanulmányok megkezdésének.

„Megtisztelőnek tartom, hogy Tata részéről én lehetek az, aki képviselheti a Magyar Országgyűlés által tíz éve elfogadott Alaptörvény azon gondolatát, mely szerint Magyarország a magyar nemzetet, a tagjait elválasztó országhatároktól függetlenül egységesnek tekinti, és a határain kívül élő magyarságért cselekvő felelősséget érez. Ebből fakadóan pedig kötelezettséget vállal arra, hogy közösségeik felmaradását és fejlődését elősegítse, támogatva a magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket. Előmozdítja egymással és a hazával való kapcsolattartásukat és együttműködésüket.

Ezzel a mai aktussal az ösztöndíjban részesülő tanulók személy szerint is részeseivé váltak annak a testvérvárosi együttműködésnek, szövetségnek, amely már közel negyedszázada létezik Szőgyén és Tata között.

Bízom benne, hogy a mai az első, de semmiképpen sem az utolsó alkalom, amikor találkozom veletek, családjaitokkal, és még sokszor látjuk viszont egymást a számtalan közös program alkalmával” – mondta Rigó Balázs, Tata alpolgármestere.

A szeptemberi iskolakezdéstől decemberig folyik az ösztöndíjátadó program a magyar iskolákban. A Felvidék mellett a program által érintett területek a következők: Kárpátalja, Vajdaság és Horvátország teljes magyarok által lakott területe. Erdélyben és Partiumban: Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény, Máramaros, Szatmár, Szeben, Temes megyék, Csángóföld, Kolozs megyében Torda és Dés környéke, valamint Maros megyében Szászrégen és régiója.

Így, Kárpát-haza-szerte az iskolakezdők ezreit köszönti a Rákóczi Szövetség, szüleiknek pedig kifejezi az elismerését és a köszönetét a magyar iskolaválasztásért.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)