A Kodály Napok Gálakoncertjének összkórusa és a budapesti Vasas zk., dirigál Vass Lajos a zk. és a CSMTKÉ karnagya (Fotó: Takács András)

A Csemadok megalakulásának 20. évfordulójára, ezerkilencszázhatvankilencre a szervezeti felépítésében már országos szinten elfogadottá vált. Jelentős, országos bemutatkozást biztosító fórumok  szolgálták már a magyar kultúránkat. 

1956-ban elindult és évente megrendezésre került az országos  dal- és táncünnepély fesztiválsorozat. Öt éve eredményesen működtek a tíznapos időtartamra bővült Jókai Napok: a színjátszók, a szavalók, a prózamondásban vetélkedők, az irodalmi színpadok, tehát a „Szép szóban” tevékenykedők országos méretű központi seregszemléje/versenye. 1961-ben Zselízen 1360 szereplővel/énekessel, népzenésszel megvalósult az első önálló országos énekkari fesztivál, melynek hatására is szép számmal jöttek létre újabb és újabb gyermek-, ifjúsági és felnőtt énekkarok.

Öt éve sikeresen működött a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkara, a CSMTKÉ, sőt már jelentős hazai és nemzetközi sikerekkel is bírt. Egy évtizede folyt a karnagyok rendszeres képzése.  Különböző címmel valósultak meg az országos szintű, kisebb társadalmi réteget képviselő énekkari fesztiválok, Gyermek- és ifjúsági énekkarok seregszemléje, Munkás énekkarok fesztiválja, stb.  1968-ban megvalósult a  hagyományőrzők: éneklőcsoportok, szólóénekesek, népszokásápolók, zenészek, stb. első országos versenyszemléje, mely napjainkig Tavaszi szél vizet áraszt… név alatt vált országot mozgósító erővé, és végül nagy vonzerővel bírt az a tény is, hogy Szlovákia, Csehország és Csehszlovákia az ötvenes évek elejétől már rendszeresen megrendezte az országos, illetve köztársaságot átfogó énekkari fesztiváljait, amelyeken a magyar énekkaraink is alkalmanként sikeresen szerepeltek. Ilyen előzmények után kialakult az igény magyar vonalon is kiépíteni az országos énekkari fórumot.

A teljesség kedvéért megjegyezzük, a Csemadok fórumteremtői gazdagságához tartozik, hogy az 1969-es évben tovább szaporodtak központi kulturális rendezvényei: június elején zselízi helyszínnel  megvalósult az első országos népművészeti fesztivál, és novemberben bemutatkozott a Csemadok KB központi néptáncegyüttese, a Szőttes Kamara Népművészeti Együttes.

Visszatérve a címben megfogalmazott témánkhoz: Kodály Zoltán nagy nemzetközi elismerésnek örvendő zeneszerző, zenetudós neve mutatkozott a legelfogadhatóbbnak a fesztiválnévre, és miután a galántai életszakaszára hivatkozva neve felvételére a Csemadok központja megkapta a Mester beleegyezését, megszületett a mára már komoly munkával fényesre csiszolt seregszemle elnevezése: KODÁLY NAPOK, Galánta.

Az első megrendezésére 1969 júniusában került sor, ekkor az ország minden részéről  szereplőként 13 felnőtt énekkar, valamint a Galántai járásból 10 gyermekkar vett részt.

A  fesztivál Kodály emlékének szólt, tőle választották a kötelező énekkari műveket: Régi magyar diákdal, A szép énekszó múzsájához, A magyarokhoz, vezényeltek Schleicher László és Szíjjártó Jenő. Az ünnepélyre a koronát a vendégként megjelent budapesti Vasas Művészegyüttes Ének- és Zenekara és a CSMTKÉ közös előadásában elhangzott Kodály Zoltán Mátrai képek című műve tette fel, melyet Vass Lajos Erkel-díjas karnagy vezényelt.

Az I. Kodály Napok ünnepélyes megnyitása, mikrofonnál Takács András, a Csemadok KB titkára, mellette a társrendező Ctibor Tachy, a Népművelési Intézet igazgatója (Fotó: Prandl Sándor)

Fő rendezők a Csemadok Központi Bizottsága és a Szlovákiai Népművelési Intézet, valamint ezek járási és helyi szervei voltak. A Csemadok minden szinten a szervezés területén volt nagyon aktív, az intézet Koczka István vezette nemzetiségi osztálya pedig a szakmai feladatok, valamint az anyagiak nagyobb részének a biztosítása terén jeleskedett.

Nagy volt az öröm, és óriási lelkesedéssel folyt a készülődés. Az énekkarok eljutását járási és kerületi seregszemléken történt előzsűrizés előzte meg, valamint közös kórusművek betanulása volt a feltétel.

Kodály Zoltán özvegye, Sárika is elfogadta a meghívást és édesanyja kíséretében meg is jelent. Az ünnepély gálaműsorának a megnyitása is a közös rendezést tükrözte, ahol a megnyitó beszédet Tahy Ctibor, a Szlovákiai  NI igazgatója  és jómagam, a Csemadok KB  titkára tartottuk.

 (Takács András/Felvidék.ma)